Du misforstår, Leiv Olsen

DEBATT: Olsen påpeker korrekt de alvorlige overgrep britene og Churchill begikk i koloniene. Men Olsen må ikke innbille seg at forholdene der hadde blitt noe bedre om de britiske koloniene var blitt underlagt nazismen.

Av: Torgeir M. Hillestad. Professor, Universitetet i Stavanger.

I et tilsvar til mitt debattinnlegg angående berettigelsen av Churchill-statuer spør Leiv Olsen retorisk om jeg også i samme slengen ville reist statue av Stalin og begrunner dette på et vis med å liste opp Sovjets bragder under krigen. 

Men dette er ikke poenget mitt i det hele tatt. Det er her Olsen misforstår. England kunne aldri beseiret Nazi-Tyskland alene, til det trengte de hjelp fra Sovjet og USA. For øvrig kunne heller ikke Stalin klart dette alene, men var til dels avhengig av den amerikanske industrien og ikke minst USAs militær- strategiske evne til å holde to av de tre hovedfrontene under krigen og hindre at Sovjet ble falt i ryggen og måtte utkjempe en to-fronts krig. Hele poenget mitt med Churchill er at på et tidlig tidspunkt stod England svak og alene mot den overveldende nazimakten og det var nærliggende at de kapitulerte eller underkastet seg gjennom en fredsavtale. 

Dermed ville hele Europa blitt nazistisk, USA ville ikke grepet inn, England og hele det britiske imperiet ville blitt tvunget til å kjempe på nazistenes side mot Sovjet og det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan det da kunne gått. Det er derfor Churchills holdning mot nazismen er så avgjørende i særlig den første kritiske fasen av krigen i og med at han som nesten eneste britisk politiker så hva nazismen innebar og at en måtte stå imot, hvor håpløst det enn så ut. Churchill var derfor helt avgjørende når det gjaldt å få de de to stormaktene Sovjet og USA på banen for å kunne avgjøre krigen militært.

Olsen påpeker korrekt de alvorlige overgrep britene og Churchill begikk i koloniene. Men Olsen må ikke innbille seg at forholdene der hadde blitt noe bedre om de britiske koloniene var blitt underlagt nazismen. Snarere tvert imot. Churchill reddet demokratiet i Europa, britene var derfor i stand til å lære av sine feil og til slutt akseptere at koloniene ble frie og selvstendige. Dette hadde ikke skjedd ved en nazistisk overtakelse hvor innbyggerne her i stedet ville vært forespeilet en enda verre undertrykkelse og utryddelse. I så måte er og blir Churchill en anti-rasist, han reddet både Europa og til slutt også de tidligere koloniene fra den verste rasisme verden noen gang har opplevd, selv om det også hefter seg noen alvorlige mørke flekker ved hans virke. 

Etter min mening er det tvilsomt om Stalin fortjener noen statue i likhet med Churchill. Stalin kunne nok vinne krigen, men kunne aldri vunnet freden og skapt demokrati slik England og USA gjorde. Stalin var en brutal diktator som i stedet ville innført et nytt blodig diktatur over hele Europa hvis han hadde vært enerådende. Sovjet befridde nok Nord-Norge, men uttrykte før dette også forståelse for og støtte til Nazi-Tysklands angrep på Norge i 1940. Slik sett fortjener ikke Stalin plass på noen sokkel.