Beredskap i krisetid

LEDER: Før koronakrisen er det begått så mange feil at myndighetene allerede nå må finne ut hvor det har sviktet mest, skriver Bjørn G. Sæbø.

I oljeindustrien er læring av egne feil noe av det viktigste som skjer innen helse, miljø og sikkerhet. En mutter som faller ned på feil plass, kan være skjebnesvanger og er et avvik som ikke må gjentas. Før koronakrisen er det begått så mange feil at myndighetene allerede nå må finne ut hvor det har sviktet mest. For pandemien var ingen «svart svane», som universitetslektor og beredskapsekspert Sindre Bø skriver på kronikkplass i RA. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) påpekte i fjor at pandemi og legemiddelmangel er de største risikoene i vår tid. LES OGSÅ: Opptil 7000 pasienter rammet av feil i medisinpakker.

For ett år siden gikk alarmen i kommunene etter alvorlige svikt i utlevering av multidoseruller til pasienter med flere diagnoser. I år har altså pandemialarmen gått, helt i tråd med hva DSB og Gro Harlem Brundtland – som på oppdrag fra WHO og Verdensbanken ledet arbeidet med en rapport om håndtering av pandemi – har sagt. Brundtland-rapporten beskrev hvordan ikke bare hvordan helsen til folk rammes, men også hvordan samfunnsstrukturene rystes. På den store sikkerhetskonferansen i München i februar fortsatte Gro å advare mot hvor store skader en pandemi kan gi, og hvor fort smitten kan bre seg.

Det har vært betryggende å se hvordan både nasjonale og lokale myndighetspersoner har trådt fram med en beroligende blanding av kompetanse og empati. Samtidig som koronakrisen håndteres, må blikket rettes framover mot neste krise. Hva med smittevernutstyr? Erfaringen viser at hvert land er seg selv nærmest, slik at utstyr er blitt stående i Sverige og Polen. Er det klokt at vi bygger sykehusene med få sengeposter slik at de i normale tider har tilnærmet fullt belegg? Var det klokt å gjøre som EU sa og privatisere Norsk Medisinaldepot? Allerede før pandemien kunne det være mangel på viktige medisiner, og hvordan skal Norge og andre rike land organisere slike forsyninger framover? Politikerne har ikke hørt på ekspertene. Nå har de ikke noe valg.