Brysom bussvei

LEDER: Bussveien skal knas for å få ned kostnadene, men er nytteverdien av en ekstrasløyfe ned i et område med dobbeltsporet jernbane virkelig høy nok? spør Bjørn G. Sæbø.

De siste dagene har gitt nyttige påminnelser om hvor økonomisk risikable store samferdselsprosjekter kan være. Før helgen ble Kvitsøy-kontrakten i Rogfast avlyst, deretter avslørte Næringsforeningens magasin Rosenkilden at tellefeil viser at biltrafikken har gått ned langt mindre enn tidligere rapportert, og på toppen av det hele slår Gunnar Eiterjord til med advarsler om bussveisløyfen ned til Jåttåvågen.


At Eiterjord er sjef for Ryfast- og Eiganestunnel-prosjektene, er en kjent sak, og ytringsfriheten gjelder selvsagt også topper i Vegvesenet. At Hinna-bosatte Eiterjord og en kollega i et notat som Aftenbladet har fanget opp imøtegår arbeidsgiverens planer om kulvert over Hinnasvingene og bru over jernbanen til Jåttåvågen, er også innenfor. Alle bor et sted, og til og med profilerte medarbeidere i Vegvesenet har rett til offentlig å lufte sin bekymring over langvarig anleggsarbeid og barnas skolevei – på samme måte som Ryfast og Eiganestunnelen har skapt bekymringer for sine naboer i en årrekke. Poenget er uansett ikke om Gunnar Eiterjord som en svært mektig samferdselstopp i Rogaland i en årrekke muligens møter seg selv i flere dører, men om Vegvesenet er rigget til å absorbere motargumenter.


Bussveianlegget ned til Jåttåvågen har en kostnadskalkyle på 1,9 milliarder kroner, et anslag Gunnar Eiterjord og kollega og nabo Chris Cormack mener kan koste opptil 3 milliarder kroner. I tillegg kommer belastningen med anleggstrafikk på Gamleveien. Det kinkige i denne saken er hvorfor åpenbart kvalifiserte folk som Eiterjord og Cormack sitter på argumenter som tydeligvis ikke er tatt internt i Statens vegvesen? Bussveien skal knas for å få ned kostnadene, men er nytteverdien av en ekstrasløyfe ned i et område med dobbeltsporet jernbane virkelig høy nok?


PS: Lederskribenten er nabo til Eiganestunnelens tidligere anleggsområde i Kannik.