Alpinnæringen ber om 400 millioner i krisehjelp

Alpinanleggenes Landsforening ber om en krisepakke på 400 millioner kroner for å dekke opp for tapt salg av heiskort.

Alpinanleggene anslår at de vil tape rundt 33 prosent av heiskortsalget i sesongen vi er inne i.

Krisetiltak til næringslivet, som dreier seg både om moms, arbeidsgiveravgift og lånegarantier, treffer ikke nødvendigvis alpinnæringen så godt, skriver Stavanger Aftenblad.

Når koronastengingen er over, er det mest sannsynlig også slutt på sesongen.

– Momskompensasjon fra 1. januar hadde vært til hjelp. Men den ordningen gjelder fra 20. mars, og da har vi ingen inntekter, sier Øystein Tjørhom, daglig leder ved Sirdal skisenter.

Han sier også at en reduksjon av arbeidsgiveravgiften er irrelevant, siden de likevel har permittert alle. Sirdal skisenter regner nå med å miste 40 prosent av årets omsetning.

LES OGSÅ: Lastebileierne frykter permitteringer i sju av ti bedrifter