Viking

Slik er fotballens ekstrautbetalinger organisert

Utdanningskompensasjon, solidaritetsmidler, videresalgsklausuler eller bonusincentiver for spilte kamper og sportslige prestasjoner hos kjøpende klubb? Det er mange kroner i spill ut over kjøpssummer og stadig flere Viking-spillere i utlandet. Her kan du lese om kontraktsjungelen.

Med salget av Julian Ryerson fra Union Berlin til Dortmund aktualiserte ekstrautbetalingene seg igjen. Viking vil ha krav på mange millioner fra Tyskland. Men hvordan får de faktisk tak i pengene?

– De fleste større klubbene i Europa er veldig ryddige. Du tilsendt kontrakten med en utregning basert på videresalg og solidaritetsmidler. Så er det land og kulturer hvor dette kan være utfordrende. Hvor du selv må jakte litt på pengene. FIFA har strenge regler, men du må faktisk selv fakturere, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking til RA.

Han forteller at det for tar måneder før Viking får innsyn i hvor mye Dortmund har betalt for Julian Ryerson.

– Så henger ofte utbetalingstidspunkt i sammen med avtalen som er inngått. Skal totalsummen for en spiller betales over fire år får vi også utbetalt over fire år.

Det er også vanlig at klubber skal ha prosenter av Vikings prosenter. Da Kristian Thorstvedt ble solgt skulle Stabæk så ha sitt fra Viking.

I Viking er det økonomisjef Markus Grass som «jakter» pengene og holder tråden i de forskjellige kontraktene – som ofte går mange år tilbake i tid.

Dette er meget viktige inntekter for en klubb som Viking. Grass er godt inne i finjussen og forklarer ganske enkelt hva de forskjellige begrepene i forbindelse med overgangene egentlig betyr:

Utdanningskompensasjon

– Kom med Bosman-dommen og slår inn i når en spiller nekter å signere en ny avtale, sier Grass.

Han peker på at bevisbyrden ligger hos klubben som mister spilleren for å bevise at han var ønsket og at det var gjort framstøt for å tilby en ny avtale med samme, eller bedre, lønnsbetingelser.

For helt unge talenter, som ikke har fått proffavtale, kan dette by på problemer.

Utdanningskompensasjon er formet slik at det betales etter faste rater basert på nivået til liga og klubb en spiller havner i.

– Regnestykket er i Norge er at du alltid får 10.000 euro for hvert år tilbrakt i klubben når spilleren er mellom 12 og 15 år. For årene mellom 16 og 21 vil det variere fra 90.000 euro og 120.000 euro per sesong, sier Grass

I Julian Ryersons tilfelle slår det ikke inn. Her var man enig om en overgangssum. Da legges utdanningskompensasjon normalt bort i avtalen.

– Dette er også en sum som kun utbetales en gang dersom spilleren går vet kontraktens utløp. Så kommer solidaritetsmidler i spill i stedet.

Solidaritetsmidler

Fem prosent av en overgangssum settes alltid av for å ivareta klubbene som har utviklet spillerne fra de er 12 til 23 år gamle. Utbetalingsbrøken regnes ut etter hvor lenge spilleren har vært i klubbene.

Grass forteller at i Julian Ryersons tilfelle dreier seg om rundt 2,5 prosent av den totale overgangssummen for Vikings del. Han peker også på at noen land og forbund ikke betaler ut ved nasjonale overganger. England er blant disse.

Videresalgsklausuler

I tilfellet Ryerson er det en videresalgsklausul som sikrer Viking mest. Denne ble forhandlet fram av Bjarne Berntsen da spilleren gikk for en lav sum til Tyskland. Prosentsatsen her varierer etter avtale.

– Hva skjer om en spiller selges videre etter at en spiller har gått ut avtalen med kjøpende klubb og eventuelt reforhandlet?

– Prosentsatsen henger med videre om ikke det er avtalt en trappetrinnsmodell spesifikt i kontrakten. Det hender at avtaler gjøres hvor summen reduseres etter antall år spilleren har vært i sin nye klubb, sier Grass.

Incentiver

Noen ganger kan også andre typer økonomiske utbetalinger være knyttet til avtaler. Såkalte sportslige incentiver. Dette dreier seg ofte om fastsatte utbetalinger ved antall spilte kamper for ny klubb, kvalifikasjon til europeiske turneringer eller dersom klubben vinner serie eller cup i løpet av en avtalt periode.
Mer fra Dagsavisen