Roganytt

Må i fengsel for å ha kjørt uten gyldig førerkort

Ble stoppet av politiet som hadde fartskontroll.

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. januar i år, omkring klokken 19.04, kjørte mannen fra Stavanger en varebil på Karmøy. I den forbindelse målte politiet farten hans til 74 kilometer i timen i en 60-sone. Kjøringen fant også sted uten at 43-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets logg for stasjonær trafikkontroll og anmeldelse. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at kjøring uten førerkort var det alvorligste forholdet.

Retten viste til at dette var den niende gangen 43-åringen hadde kjørt uten å ha førerrett.

«Siktede utviser en total mangel på respekt for veitrafikklovens regler og det er nødvendig å reagere med ubetinget fengsel. Siktede gjennomførte Sør-Rogaland tingretts dom for kjøring uten gyldig førerkort den 18. januar 2022 i perioden fra 30. mai til 17. juni 2022. Til tross for dette, kjørte siktede på ny uten gyldig førerkort om lag sju måneder etter straffegjennomføringen av forrige dom», heter det i dommen.

I formildende retning fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Likevel ble han dømt til ubetinget fengsel i 28 dager.


Mer fra Dagsavisen