Roganytt

Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner

Ble stoppet av politiet i kontroll.

42-åringen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

18. februar i år, omkring klokken 10.26, kjørte han bil på Rv 444 mellom Skeiane og Gamdal. Her ble farten hans målt til 92 km/t i 80-sone.

Etter at mannen var blitt stanset av politiet ble det også besluttet å ta en blodprøve av ham.

Denne ble tatt klokken 10.58 samme dag og viste at mannen var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på mellom 0,5 og 1,2.

«Retten mener etter dette at siktede utvilsomt har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og mener videre at siktede handlet uaktsomt ved at han burde ha skjønt at hasjinntaket kunne føre til at han var ruspåvirket fem dager senere. Det er allment kjent at THC kan påvises i kroppen i lang tid etter inntak, slik at man kan være påvirket uten at man nødvendigvis merker det selv», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 64.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.Mer fra Dagsavisen