Roganytt

Kjørte feil vei i Hundvågtunnelen etter å ha drukket alkohol og røykt cannabis

Politiet rykket ut etter hasardiøs kjøring.

Den 37 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Om kvelden 10. september i fjor var ute og kjørte bil. Blant annet kjørte han i Hundvågtunnelen i retning Hundvåg.

Inne i tunnelen, som har ett løp i hver retning, snudde han og kjørte mot kjøreretningen ut igjen. Han kjørte deretter tilbake til leiligheten sin.

«I tillegg til tiltaltes forklaring, bekreftes kjøringen av trafikkovervåkingsbilder fra tunnelen. Disse viser at tiltalte kjørte ut av tunnelen ved den nye brannstasjonen klokken 23.01», heter det i dommen.

Kjøringen førte til at han ble mistenkt for kjøring i påvirket tilstand og en politibetjent var hjemme hos ham klokken 23.15 samme kveld.

37-åringen ble tatt med til legevakten og en blodprøve tatt av klokken 23.55 viste en promille på 1,55, samt 0,0093 mikromol per liter blod THC, som er virkestoffet i cannabis.

I retten forklarte 37-åringen at han drakk fire øl denne kvelden, men at han kun drakk etter at han hadde kjørt. Det mente ikke retten var tilfelle og la til grunn at han hadde kommet hjem til boligen sin klokken 23.06.

«Så lenge det var øl han drakk, er det svært lite sannsynlig at han drakk så mye øl fra klokken 23.06 til klokken 23.15 at det ville ha gitt en promille på 1,55», heter det i dommen.

Retten viste også til at kjøreatferden til 37-åringen var forenlig med at han var godt beruset.

«Tiltalte kjørte en relativt lang strekning sentralt i Stavanger med promille på 1,55. Kjøringen skjedde på et tidspunkt der det erfaringsmessig er noe trafikk. Deler av kjøringen skjedde i Hundvågtunnelen, der han blant annet kjørte mot kjøreretning i 80-sone. Han kjørte også gjennom to bommer som sperret tunnelen, slik at speilet på høyre side av bilen ble ødelagt og frontruten knuste. Tiltaltes kjøring var svært risikofylt. Videobilder viser at en annen bilfører måtte bremse kraftig for å unngå sammenstøt inne i tunnelen. Det kunne lett ha skjedd en alvorlig og potensielt dødelig ulykke i løpet av kjøreturen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager og 40.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i tre år og må også betale 3500 kroner i saksomkostninger.
Mer fra Dagsavisen