Leder

Hva visste Høyre?

Konsekvensene av Sindre Finnes’ aksjehandel er uoversiktelige, men Høyre må spille med åpne kort.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Erna Solberg er Høyres sikreste stemmesanker i en valgkamp. I ukene før årets lokalvalg var Erna høyt og lavt på norgeskartet i buss og med presse på slep. Erna er jordnær, stabil, kan sine saker på rams og oser troverdighet. Mens regjeringen sees på som vaklevoren samtidig som det skapes et bilde av Jonas Gahr Støre som for fjern fra folk flest, for akademisk og for rik – har Høyre lyktes med å framstille sin partileder som den trygge, landsmoderlige motsetningen. På noen dager er bildet splintret, og konsekvensene av aksjehandelen ektefelle Sindre Finnes har utført, er uoversiktlige på mange plan.

Den menneskelige siden er vond, og det går fint an å ha sympati med mennesker i personlig krise samtidig som medier, Statsministerens kontor (SMK), Stortingets kontrollkomité og viktigst av alle – velgerne – får full oversikt over hva som har skjedd. Siden Erna Solbergs pressekonferanse der hun redegjorde for ektefellens 3600 aksjehandler i hennes statsministertid og innrømmet at Sindre Finnes bevisst hadde skjult opplysninger for henne og SMK, har nye opplysninger kommet på bordet. Mandag skriver VG at Finnes satset penger på børsnedgang dagen før kona varslet nye koronainnstramminger. Samme avis avslørte søndag at en aksjeliste Erna Solberg mottok uken før valget, viste at forklaringen hun hadde gitt til velgerne om ektemannens aksjekjøp var feil. Det skal Høyre-lederen ifølge VG først ha fortalt etter valget 11. september.

Inhabilitetssakene denne sommeren har alle vært alvorlige og to statsråder har gått av. Hva er det som gjør Finnes-saken verre? Det ene er omfanget. Aktiviteten på aksjemarkedet er langt mer omfattende enn det som er normalt for en privat investor med full jobb ved siden av. Et annet moment er mulig innsidehandel som kan ha oppstått ved å bruke informasjon som ikke markedet har fått tilgang til. Sammenfallet i tid mellom aksjekjøp- og salg og informasjon som kan påvirke børsen, er noe Økokrim eventuelt må se på. Jussen og eventuelle straffbare forhold rundt manipulering av markedet blir likevel smått mot det som er konsekvensen av velgernes mangel på informasjon.

Aksjeeksperter har pekt på at det ikke trenger å ta seks dager å sette sammen en liste over aksjehandel, investeringsdirektør Robert Næss i Nordea peker på at en time kan være nok. Hvis det er slik at kjøp- og salgsopplysninger som kan påvirke valget, bevisst er tilbakeholdt av Sindre Finnes, Erna Solberg eller Høyre, er det snakk om en skandale av historiske dimensjoner. De gjentatte historiene om rot med reiseregninger, pendlerboliger og inhabilitet svekker tilliten til politikerne. Finnes-saken og eventuell tilbakeholdt informasjon som kunne ha påvirket valget, svekker valget som demokratisk institusjon. Nå må Høyre ta ansvar og legge alle kort på bordet. I denne krisen trenger ikke Høyre spinndoktorer, de trenger revisorer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Leder