Økonomi

Nye navn er ikke nok: – Kan gjøre vondt for Stavanger-regionen

Navnebytter kutter ikke klimautslipp. Bærekraftsdirektør, NHO-topp og fersk ordfører roper alle på at vi må komme i gang med omstillingen. Equinor framholder at de er langt på vei allerede.

Første mandagen i september kom nyheten om at Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn til henholdsvis Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet. Navneendringen ble kjent da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Stavanger.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO₂, havvind og havbunnsmineraler, sa Støre.

Samtidig er de nye navnene en indikasjon på at statlige arbeidsplasser knyttet til bruken av naturressursene våre til energiproduksjon skal legges til Stavanger også i framtiden.

Snart heter det ikke Oljedirektoratet, men heller Sokkeldirektoratet. Petroleumstilsynet omdøpes til Havindustritilsynet

Les også: Politikk blir viktigere for næringslivet

− Hviler oss for tungt på olje og gass

Bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen i Sparebank 1 SR-Bank mener navneendringene er gode nyheter for regionen vår, men at det samtidig er et blinkende, blått lys om at vi må handle.

− Bak navnene ligger en varslet satsing på sokkelen, havvind, karbonfangst og -lagring, hydrogen og mineraler. Det gir oss mange muligheter – og tiden er inne for å gripe dem. Dessverre er vi langt unna å faktisk gjøre det, sier Sivertsen til Rogalands Avis.

− Med oljesmellen fra 2014 friskt i minnet, har næringslivet i Rogaland i mange år snakket om hvor viktig det er å ha flere bein å stå på. Likevel hviler vi oss altfor tungt på det fossile, altså olje og gass. Fortsatt bruker store deler av næringslivet mesteparten av ressursene sine på nettopp dette. Samtidig tas det for få grep for å utvikle og satse på nye områder. Det ser ikke ut som det haster for regionen, utdyper hun.

Ifølge Sparebank 1s bærekraftsbarometer for 2023, svarer halvparten av norske bedrifter at de ikke har tilstrekkelig kompetanse innen bærekraft.

− Problemet om vi ikke handler nå, er at vi både risikerer å bomme grovt på Norges klimamål for 2030 og at vi risikerer å bli en region som ikke er i posisjon når framtidens satsinger skal realiseres. Det kan komme til å gjøre vondt for Stavanger-regionen, sier Sivertsen.

Hun mener regionen har alle forutsetninger for å lykkes med omstillingen av næringslivet. Vi har kompetansen, evnen til å se nye muligheter og en historie som viser at vi kan endre oss.

− Med Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet har Stavanger-regionen fått et enda bedre utgangspunkt for å befeste posisjonen som energihovedstaden. Vi har dessuten fått et tydelig signal om at vi må få fart på omstillingen. Nå er bedriftene og næringslivet nødt til å øke investeringene i de nye næringene, få flere bein å stå på og satse på noe som kanskje gir dårligere lønnsomhet i en periode, mener Sivertsen.

Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank

Les også: Stort sommerjobb-prosjekt skal lokke nye talenter til regionen

− Norge kan havne bakpå

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, mener Sivertsen i SR-Bank har rett i det viktigste: Nye navn og ansvarsområder kutter ikke klimagassutslipp.

− Det er helt riktig og fint med nye navn. Oppgavene som må følge av navnebyttene, bli derfor mer interessante enn selve navneendringen. Vi ligger langt bak å nå klimamålene. Ekstremværet kommer nærmere og blir heftigere. Det vi trenger nå, er politikere som våger å ta de tøffe og langsiktige beslutningene, sier Grindland til RA.

− Bedriftene er godt i gang med løsninger og forretningsområder relatert til både sokkel og hav. Jeg har tett kontakt med næringslivet, og ser at det skjer endringer i Rogaland. Likevel frykter jeg at både politikken og næringslivet endrer seg enda raskere i utlandet, spesielt i EU. Faren at vi havner bakpå, og taper konkurransekraft, samtidig som vi ikke kutter våre egne utslipp, fortsetter hun.

− Norge må opp i høyere tempo − raskt, understreker Grindland.

Regiondirektør i NHO, Tone Grindland.

Les også: Seniorgeolog blir ridder

Equinor: − Vi er godt i gang

16. mai 2018 kom nyheten om at Statoil byttet navn til Equinor.

Valget falt på et navn som forteller om noe mer enn olje. Navnet forteller om et ønske om å være med på å forme framtiden, og et ønske om å være konkurransedyktig også i et samfunn med lavere utslipp. Ikke minst forteller navnet om verdier, og om hvor det kommer fra, var noe av begrunnelsen bak navneendringen.

Hva tenker så Equinor om navnebyttene til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, samt signalene dette sender dem og andre som jobber innen olje, gass og energi?

− Vi ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen, og vi har en ambisjon om netto null utslipp i 2050 − i tråd med Paris-avtalens mål. Vi ser en framtid på norsk sokkel der vi, i tillegg til olje og gass, vil ha betydelig aktivitet innen fornybar energi, karbonfangst og -lagring. Dette er vi allerede i gang med, svarer pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor overfor RA.

− Nylig åpnet vi Hywind Tampen på norsk sokkel. Den er verdens største flytende havvindpark. Vi har drevet karbonfangst og -lagring på norsk sokkel i flere tiår, og har tro på at vår kompetanse og teknologi på dette området også kan hjelpe andre industrier med å redusere sine klimagassutslipp, sier han videre.

Bilde fra Hywind Tampen, verdens største havvindpart på norsk sokkel.

− Må få mer investeringsvennlig skatt

Sissel Knutsen Hegdal, påtroppende ordfører i Stavanger, deler også Sivertsens vurdering.

− Aktiviteten på norsk sokkel er i en moden fase, og aktiviteten bygges etter hvert ned. Dette gjør at oljenasjonen Norge og energihovedstaden Stavanger står midt i en omfattende omstilling, som handler om arbeidsplasser og framtidige inntekter. En storstilt videre utbygging av fornybar energi, blir derfor avgjørende for å lykkes, sier Knutsen Hegdal til RA.

Den kommende ordføreren mener at kompetansemiljøet som allerede befinner seg i Stavanger er helt perfekt for å kunne ivareta våre felles verdier. Utviklingen vi ser på norsk sokkel er så mye mer en olje- og gass. Vi ser stor utvikling innen både havvind og karbonfangst. Dette er et moment som regionen vår er nødt til å utnytte, ifølge henne.

− Det nye Sokkeldirektoratets rolle innenfor havvind bør være lignende den de har hatt på olje. Ansvarsområder bør gjelde både havbunnsmineraler og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, sier Knutsen Hegdal, og fortsetter:

− Omtrent halvparten av energibruken i Norge i dag er fossil. Vi har heldigvis noen av Europas beste fornybare energiressurser, både til lands og til havs. Vi må bruke den omstillingen for å sikre at Stavanger bevarer sin viktige rolle innenfor norsk energiutnyttelse.

For å lykkes med omstillingen, framholder Knutsen Hegdal at det kreves tett samarbeid mellom myndigheter og næring, og hun er svært optimistisk om at vi skal klare det.

− Det er en utfordring at investeringene i fornybar energi synker. Konsesjonsprosessen må i mye større grad digitaliseres. Det er store kapitalkostnader eksempelvis ved havvind, og det er stigende renter. Det betyr at det er svært viktig at det ikke er for lang saksbehandlingstid, sier hun.

− Fornybarnæringen står klar til å utvikle og gjennomføre nye, gode prosjekter som skaper ringvirkninger for Stavanger-regionen. Skattepolitikken til Arbeiderpartiet utgjør imidlertid et stort hinder for at Norge skal klare å bygge ut tilstrekkelig med fornybar kraft per i dag. Fornybarnæringen bør ha skatt som er mer investeringsvennlig enn for olje- og gassvirksomheten, avslutter Knutsen Hegdal.

Stavanger Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal.

Les også: Var Michelin-kokk, men nå har han lagerjobb

Mer fra Dagsavisen