Stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo mener det haster med en avklaring på når Helse Sør-Øst og departementet vil starte byggingen av lokal­sykehus på Aker. FOTO: ARNE OVE BERGO.

Sykehusstrid i Oslo til debatt

Temperaturen kan bli høy når sjefen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Aker sykehus-forkjemper Jan Bøhler barker sammen i kveld.

 

Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus er tema for debatt på Litteraturhuset i Oslo i kveld, med Oslo legeforening som arrangører.

– Utgangspunktet for debatten er de langvarige diskusjonene om Oslo universitetssykehus, kapasitetsutfordringer og fordelingen av pasienter, sier leder Kristin Hovland i Oslo legeforening til Dagsavisen.

Rammen for debatten skal være en rapport som kom i vinter om kapasitetsutfordringene, som blant annet foreslår mer bruk av Diakonhjemmet som avlastning.

Hovland forventer at administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS og Ap-politiker Jan Bøhler vil stå for den største diskusjonen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vil peke på ansvar

Bøhler sier han vil få fram hvem som har ansvaret for sykehusskandalen i Oslo, under debatten i kveld. Bakteppet er at Helse Sør-Øst i 2008–2009 mente at Akershus universitetssykehus (Ahus) måtte øke opptaksområdet sitt med om lag 160.000 innbyggere fra Follo og Groruddalen (dette trådte i kraft 1. januar 2011).

– Vi i Oslo Ap sa den gangen at det var uforsvarlig. Ahus har ikke nok kapasitet til å ta vare på så mange pasienter, og befolkningen i Oslo og Akershus øker med rundt 25.000 i året. Men Helse Sør-Øst kjørte på, og la ned Aker som lokalsykehus for disse fra januar 2011. Siden da har det vært en sammenhengende historie om korridorpasienter og dårlig kapasitet. Etter bare tre år måtte Ahus innrømme at de ikke hadde plass, og begynte å sende pasienter fra Groruddalen videre til Diakonhjemmet, Lovisenberg eller Ullevål, sier Bøhler.

Les også: Vil samle alle på Aker

– Haster med Aker

Styret i Oslo universitetssykehus (OUS) har vedtatt at det vil bruke 38 milliarder kroner, blant annet på et nytt lokalsykehus på Gaustad og rehabilitering/utbygging av Aker sykehus.

Men Bøhler mener det nå først og fremst haster med å få fart på Aker-utbyggingen.

– Det som gjenstår nå er en avklaring om Helse Sør-Øst og departementet vil starte byggingen av lokalsykehus på Aker først. Det er bare slik vi kan møte den store befolkningsveksten og kapasitetsutfordringene som vil tårne seg mer og mer opp for hvert år som går. Samtidig kan vi endelig få bygd en ny storbylegevakt på Aker knyttet til lokalsykehuset, sier stortingsrepresentanten.

Les også: Vedtok å bygge to gigantsykehus