SYKEHUS: I dag tilhører tre bydeler i Groruddalen Ahus. Stortingsrepresentant Jan Bøhler (innfelt) ønsker at disse skal tilhøre Aker sykehus (bildet) når det igjen blir et fullverdig lokalsykehus. FOTO: NTB SCANPIX

Vil samle alle på Aker

Til tross for at Aker sykehus er foreslått gjenåpnet som lokalsykehus, kan flere tusen groruddøler måtte dra til Ahus i Lørenskog.

Fem år er gått siden Aker sykehus ble nedlagt som lokalsykehus. Tre bydeler, Stovner, Alna og Grorud ble overflyttet til Ahus. Innbyggerne i disse tre bydelene vil fortsatt tilhøre Ahus, når det nye lokalsykehuset på Aker er klart.

Om ikke stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap), og bydelsutvalgene i de tre bydelene får det annerledes.

Glede og sinne

– Folk i Groruddalen så det som en seier da styret i Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok at Aker igjen skulle bygges ut til å bli et fullverdig lokalsykehus. Det som ikke er klart, er om disse tre bydelene skal tilhøre Aker eller Ahus i framtida, sier han.

Førstkommende onsdag vil Bøhler stille følgende spørsmål til helseminister Bent Høie (H), i Stortingets spørretime:

«Bare fem år etter at Aker ble nedlagt som lokalsykehus går OUS i sitt anbefalte alternativ inn for å bygge nytt lokalsykehus på Aker. Men fordi tre bydeler i Groruddalen ble flyttet til det overfylte Ahus, vil disse med dagens opptaksområder ikke få nye Aker som sitt lokalsykehus. Hvis det avklares tidlig at de tre bydelene flyttes tilbake til OUS, vil det kunne planlegges nok kapasitet på Aker til både å dekke disse og bydeler under Ullevål. Hvordan ser statsråden på behovet for denne avklaringen og når vil den skje?».

– Jeg forventer et konkret svar, sier Bøhler.

Over 160.000

Da Aker sykehus ble nedlagt, var det lokalsykehus for hele Groruddalen, samt Follo-kommunene.

– Til sammen var det over 160.000 innbyggere som hadde Aker som sitt lokalsykehus, sier Bøhler.

– Da nye Ahus ble åpnet ble pasientene i disse bydelene sendt dit, på grunn av at de sa de hadde ledig kapasitet. Men kapasiteten ble fort sprengt, og nå sender Ahus pasientene fra Groruddalen videre til andre sykehus, som Lovisenberg, Diakonhjemmet og Ullevål, sier Bøhler.

– Formelt er det Helse Sørøst som beslutter om endring i opptaksområdene, men de er direkte underlagt statsråden som styrer gjennom eiermøter, sier Ap-politikeren.

Les også: Vedtok å bygge to gigantsykehus

Gode grunner

Bøhler mener det er flere gode grunner til at Aker må bli lokalsykehus for hele Groruddalen.

– Ahus er sprengt, og enda mer sprengt vil det bli, siden befolkningen øker med 10–12.000 i året i Akershus. Dessuten gir det store fordeler for Oslo kommune å kunne samarbeide med ett sykehus, og utvikle samhandlingsreformen på en mer lik måte i hele byen. Et tredje moment er at Groruddalen har bygd opp tilhørighet og et nært forhold til Aker gjennom mange tiår, sier Bøhler.

Les også: Krever Aker først

Også leder i Oslo Frp, Aina Stenersen støtter Bøhler, og mener at hele Groruddalen bør få Aker som sitt sykehus.

– Vi ønsker også dette, og vi har en veldig positiv dialog med regjeringen om Aker, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!