Storgata og Thorvald Meyers gate rustes opp for én milliard kroner

Bystyret har bevilget onsdag penger til oppgradering av to av Oslo sentrums hovedgater.


Det betyr at to av de mest nedslitte sentrumsgatene gis et betydelig løft, heter det i en pressemelding fra Bymiljøetaten.

Arbeider vil starte mot slutten av året, med Storgata, og vil gå over flere år.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

«Prosjektet omfatter blant annet en nær 200 meter lang teknisk tunnel under veibanen i deler av Storgata (mellom Brugata/Bernt Ankers gate og Hausmanns gate). Tunnelen skal bli føringsvei for rør og kabler som går i gateløpet, slik at man kan begrense fremtidig oppgraving av gata. Storgata er eneste mulighet for trikken å komme til trikkestallen på Grefsen. For å opprettholde best mulig trikketilbud i prosjektperioden bygges det et midlertidig dobbeltspor på 850 meter i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata. Midlertidige spor og fundament fjernes når trikken er tilbake i Storgata. Bussrutene som trafikkerer Storgata i dag får nye traséer i byggeperioden.

Bymiljøetaten
Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere.
Parkeringsplassene langs Birkelunden blir erstattet med møbleringssoner. Illustrasjon: Bymiljøetaten


Les også: Graver opp Thorvald Meyers gate

Bevilgningen til Storgata alene er på 676 millioner kroner og prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021.

– Dette er en gledens dag for Oslo og for oss som har arbeidet med disse prosjektene i flere år. Både Storgata og Thorvald Meyers gate har fått nye reguleringsplaner. Når nå bevilgningen fra bystyret er
på plass er vi et langt skritt nærmere igangsettelse, sier avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal etter planen være ferdig sommeren 2020, Storgata i løpet av 2021.