Slik vil Thorvald Meyers gate bli etter oppgraderingen.

Graver opp Thorvald Meyers gate

Neste høst starter oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, hvor trikk og fotgjengere skal prioriteres.

Sporveien har kjøpt 87 nye trikker, og de første nye trikkene skal prøvekjøres i 2020, og til da må en rekke gater oppgraderes. I Tinghuset–Tullins gate er oppgraderingen allerede i gang, og i 2018 står Storgata og Thorvald Meyers gate for tur.

Høsten 2018 starter Bymiljøetaten oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, og skal etter planen være ferdig i 2020.

I dag går trikkelinjene  11, 12 og 13 gjennom Thorvald Meyers gate.

Etterslep

Prosjektområder går fra Hesselbergs gate til nedenfor Søndre gate.

– I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraseen og smale fortau som gjør at det blir liten plass. Trikkeskinner, fortau, gatemøbler, sykkelparkering, vareleveringslommer og tiltak for overvann / oversvømmelse (regnbed) oppgraderes og etableres, samtidig som vann- og avløpsrør byttes ut, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Emilie Mejlænder til Dagsavisen.

Les også: Graver opp Oslo – en gang for alle

Graves

Allerede i dag graves det flere steder i byen, for å gjøre klart for de nye trikkene.

– Grunnen til at det arbeides så mange steder i byen nå, er fordi flere virksomheter har behov for å utføre arbeid både over og under bakken. For trikkens del er det en kombinasjon av vedlikeholdsarbeid, helt ny trikkeinfrastruktur flere steder og sporforskyvning. Behovet for sporforskyvning kommer av at mellomrommet mellom to spor blir for smalt, og at trikken vil kunne ha møtekonflikt flere steder. Dette og vedlikehold av slitt infrastruktur er hva vi holder på med, forklarte  Emilie Mejlænder til Dagsavisen tidligere i høst.

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres. Prosjektområdet går fra Hesselbergs gate til nedenfor Søndre gate. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for uteservering (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering blir fjernet slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes.

Les også: De graver og graver

– I løpet av høsten 2017 har reguleringsplanen vært til behandling hos Plan- og bygningsetaten. Planlagt byggestart er høsten 2018. Arbeidene kommer til å foregå stykkevis, så hele gaten blir ikke gravd opp samtidig. Arbeidet er tenkt inndelt i faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner. På den måten minimeres belastningen så mye som mulig, sier kommunikasjonsrådgiveren.

«Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet av Riksantikvaren. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen. I den midtre delen anlegges vareleveringslommer, sykkelparkering, benker og muligheter for uteservering på østre siden av fortauet. I den midtre delen blir fortauet bredere på begge sider av gata, men det er særlig den østre delen som får store, fine fortau», står det på kommunes hjemmesider.

 

Slik vil fremtidens trikkenett i Oslo bli.              Illustrasjon: Sporveien

Nedre del

I nedre del, Fra Olaf Ryes plass til Korsgata blir det ikke bredere fortau, men nytt gatedekke. Fra nedenfor Søndre gate og opp til Korsgata kommer det sykkelparkering, vareleveringslommer og noe bredere fortau. Her planlegges sitteplasser i tilknytning til trærne.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

–  Det er tett dialog med næringsdrivende og naboer i Thorvald Meyers gate. Bymiljøetaten er byggherre og startet tidlig med å involvere de som vil bli berørt for å gjøre anleggsfasen så god som mulig. Det er blant annet etablert en samarbeidsgruppe for næringsdrivende i gata. Det er ikke til å stikke under en stol at det vil bli et krevende arbeid med redusert fremkommelighet og støy. Men, resultatet vil bli en veldig flott og godt utformet gate, og sårt trengt vedlikeholdsarbeid, sier Emilie Mejlænder.