Stell av graver er viktig, men det er ikke greit når det er avdøde selv som får tilbudet. Innfelt: Kim Hannisdal, som mistet sin mor tidligere i år.

Sendte tilbud om gravstell til avdød

Ikke alle har muligheten til å stelle graver. Derfor tar Gravferdsetaten gjerne på seg jobben. Men å sende tilbudet til den avdøde selv, er et tilbud det er vanskelig å bekrefte.

Kim Hannisdal fulgte sin mor til graven ved Grefsen kirkegård i februar i år. For kort tid siden kom et brev, adressert til hans avdøde mor, fra Gravferdsetaten i Oslo.

Høststell

Hun fikk tilbud om høststell av sine foreldres grav for den nette sum av 380 kroner.

«I februar grov Gravferdsetaten et dypt hull på Grefsen kirkegård, antakelig med en minigraver. Ned i dette hullet senket vi kisten med mors døde kropp. Vi hadde trillet kisten på en vogn fra kirken til graven. Foran kisten og oss som bar gikk en skallet mann med lang svart frakk. Stor som et fjell. Gravferdsetatens mann. Jeg holdt i kisten og gikk rett bak ham. Om vi et øyeblikk hadde tvilt på at mor virkelig var død eller hva som nå skulle skje, ga hans tunge, faste skritt en vond, men trygg visshet. Slik vil en god bøddel også gjøre jobben sin, husker jeg at jeg tenkte», skriver Kim Hannisdal på sin egen Facebook-side.

«Det tok litt tid å venne seg til tanken på at hun var død, så sprell levende hun alltid var. Vi har i alle fall skjønt det nå. Vi trodde at også Gravferdsetaten hadde gjort det», skriver han videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må ha rotet

Men brevet fra Gravferdsetaten tyder på noe annet.

– Jeg synes at dette er spesielt. Her må Gravferdsetaten ha rotet med registrene, sier Kim Hannisdal til Dagsavisen.

– Jeg har vært i kontakt med dem, som synes dette var pinlig. Men det kom ingen beklagelse, sier Hannisdal videre.

Selv ser han litt humoristisk på dette, til tross for et veldig alvorlig tema.

På Facebook skriver han: «I tilbudsbrevet fra Gravferdsetaten, som jeg hentet i mors postkasse i dag, presiseres følgende: Det er ikke nødvendig å kontakte oss dersom tilbudet ikke er av interesse».

– Min døde mor kjenner nok en viss lettelse over at dette sies så tydelig. Om ikke ville hun nok ha gjort store anstrengelser for å svare fra det hinsidige, kjente jeg henne rett. Det er lite som tyder på at Gravferdsetaten ville bli det minste overrasket om hun hadde lyktes», sier han lakonisk.

– Slik jeg kjente mor, ville hun også sett humoristisk på dette, sier han.

Konstituert direktør Stein Olav Hole i Gravferdsetaten, kan ikke annet enn å beklage.

– Alle saker skal ajourføres. Her har det tydeligvis skjedd en glipp, som vi selvfølgelig beklager. Vi har tusenvis av slike saker hvert år, og det er ytterst sjelden vi hører om slike tilfeller, sier han til Dagsavisen.