Satte spaden i jorda for Grorud flerbrukshus i Oslo

Skal inneholde bl.a. flerbrukshall og kultursal.

 

– Et aktivt idrettstilbud der folk bor er utrolig viktig for barn og unge. Derfor er jeg glad for at vi nok en gang setter spaden i jorda for en ny idretts- og kulturarena i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, markerte han fredag byggestart ved å sette grabben i jorda.

Kultur- og idrettsbygg er ansvarlig for  byggingen av det nye flerbrukshuset på Grorud. Huset skal inneholde

* Flerbrukshall

* Klubbhus

* Kultursal

* Barnehage

Bygget er planlagt å stå ferdig til sommeren 2020.

– Kjærkomment for barn og unge i bydelen

– Ni av ti barn og unge er innom idrett, men flere faller fra i ungdomstida. Idrett er mer enn sport, det er folkehelse og forebygging. Grorud flerbrukshus blir et spesielt kjærkomment tilbud til barn og unge i bydelen, men også en samlende møteplass på tvers av generasjoner, sier Raymond Johansen.

Grorud flerbrukshus bygges mellom Groruddammen og Grorud skole og ligger i tilknytning til de eksisterende fotballbanene i området.

Huset får et bruksareal på rundt 4.600 kvadratmeter. Det blir klubbhus for Grorud IL med garderober og kontorer. Flerbrukshallen blir på størrelse som en håndballbane. I tillegg kommer  garderober og tribune. Dessuten blir det en barnehage med seks avdelinger. Og en kultursal. Samt en treningssal for taekwondo.

I området utenfor er det planlagt et aktivitetsområde med skateelementer, buldrevegg og apparater for styrketrening.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bygger anlegg for milliarder

– Nå får vi sluttført en idrettspark, som sammen med den allerede anlagte Grorudparken og Lillomarka arena, vil utgjøre et unikt aktivitets- og friluftsområde i Oslo, sier Rina Mariann Hansen.

– Vi er allerede i gang med å grave ut tomta, og planlegger å starte opp betongarbeidene i løpet av våren. Går alt etter planen, har vi tett bygg før jul 2019, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Grorud flerbrukshus bygges som passivhus, og det bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen sier i forbindelse med byggestarten at Oslo mangler over 500 idrettsanlegg for å komme opp på gjennomsnitt i landet. Nå skal det brukes 6,2 milliarder kroner på anlegg bare de neste fire årene.