Bjørnar Moxnes (Rødt) har kommet med flere forslag etter #metoo-kampanjen.

Rødt vil ha storsatsing på Søndre Nordstrand – «Oslos glemte bydel»

Mer enn sjudobler områdesatsingen i forslag til endringer i statsbudsjettet. I tillegg vil de styrke Oslo Sør gjennom en rekke andre tiltak.

 

– Når regjeringen sendte tre statsråder til Oslo Sør i valgkampen og lovet å satse på bydelen, og så endte med å bevilge fire millioner er det flaut og hjelper lite, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bakgrunn: Jan Tore Sanner og Anniken Hauglie besøkte i dag Holmlia: Vil nye penger til Oslo Sør
Og: Områdesatsingen i Oslo Sør får skarve fire millioner. – Puslete, sier aktivistene.

HOLMLIA: Kommunalminister Jan Tore Sanner diskuterer områdeløft med Elisabeth Grøtteland (til venstre) fra Folkeaksjonen for områdeløft på Holmlia og kommunalminister Anniken Hauglie.
Kommunalminister Jan Tore Sanner og arbeidsminister Anniken Hauglie på Holmlia i august. Til venste Elisabeth Grøtteland fra Folkeaksjonen for områdeløft på Holmlia. Foto: Aslak Borgersrud

Rødt har ikke, med sin enslige representant på Stortinget, ressurser til å utarbeide et fullt alternativt statsbudsjett. I stedet leverer partiet i dag 100 endringsforslag til statsbudsjettet for 2018.
Spesielt ønsker de å hjelpe områder i Oslo som sliter, og aller mest «den glemte bydelen». Søndre Nordstrand.

– Vi plusser på områdesatsingene, slik at vi totalt bruker 125 millioner til dette i Oslo, sier Moxnes, Rødts eneste stortingsrepresentant, til Dagsavisen.

1. Groruddalsatsingen foreslås økt fra 39 millioner til 60 millioner kroner
2. Indre Øst-satsingen økes til 35 millioner
3. Oslo Sør-satsingen økes fra 4 til 30 millioner

Forslaget matcher satsingen byrådet i Oslo går inn for.

Les også: – Dette synes jeg var i feteste laget fra Sanner

– Staten må inn

Spesielt trenger Oslo Sør, bydelen Søndre Nordstrand, et betydelig ekstra løft, mener Moxnes.

– I flere tiår har Søndre Nordstrand blitt oversett av kommunen. Nå må det ta slutt. Engasjementet i bydelen viser at innbyggerne ikke lenger vil godta det, de krever rettferdig behandling. Vi er i ferd med å rette opp skjevheten i kommunen, men staten må også inn, sier Rødt-lederen.

I tillegg til en drøy sjudobling av områdesatsingen i Oslo Sør, foreslår Rødt en rekke tiltak som vil bidra til å løfte bydelen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

160 mill. til Oslo-barnevernet

Et av dem er at Stortinget fullfinansierer barnevernet i Oslo.

– I 2004 overtok Bufetat andrelinjebarnevernet (den delen av barnevernstjenesten som foregår på institusjoner, red.anm) i resten av landet, men Oslo beholdt det i kommunen. Det har byen aldri blitt kompensert for. Derfor foreslår vi at staten dekker inn hele kostnaden for dette, som er på 160 millioner kroner.

24,5 millioner til Oslo Sør-barnefamilier

Partiet foreslår også en egen tiltakspakke mot fattigdom på fire milliarder kroner. I det ligger blant annet at det settes av 3,1 milliarder kroner til å øke barnetrygden med 200 kroner i måneden eller 2.400 kroner i året.

– Dette er også noe som har stor betydning for mange familier i Oslo Sør, der det er stor fattigdom som også rammer barna.

Det bor 10.197 barn i bydel Søndre Nordstrand. Det vil, ifølge Rødt, si at med deres forslag blir det en økning i barnetrygd på 24,5 millioner kroner for barnefamilier i bydelen.

Mens 5,4 prosent av barna i bydel Vestre Aker lever i fattigdom, er tallet for Søndre Nordstrand 27 prosent. Snittet i Oslo er 17 prosent.

– Søndre Nordstrand er en barnerik bydel med stor fattigdom, store utgifter til barnevern og høy arbeidsledighet. De har noen særegne utfordringer som staten og kommunen må stå samlet om, sammen med befolkningen i bydelen, sier Moxnes.

Han viser til at Søndre Nordstrand har større arbeidsledighet enn kriserammede Rogaland.

– Det er det ikke så mange som er klar over.

Økte skatter

Finansieringen av de økte utgiftene for staten som endringsforslagene fra Rødt innebærer, foreslås gjort med en kraftig skatteøkning på inntekt og utbytte.

I alt vil Rødt hente inn nærmere 23 milliarder kroner på skatteskjerpelser, men alle som tjener 600.000 kroner og under, skjermes fra økt inntektsskatt.

Les også: Rødt med skattepakke mot ulikhet