Nyheter

Bygger gigablokker mot byrådets og kommunens vilje

Byrådet vil ikke ha det. Plan- og bygningsetaten vil ikke ha det. Bydelen vil ikke ha det. Naboene vil ikke ha det. Likevel blir det nye 7-etasjers blokker på Skøyenåsen.

– Er det sånn vi skal drive byutvikling og utvikle en tredje boligsektor? Ved å gå for planforslag i strid med kommuneplanen og mot anbefalingene fra Plan- og bygningsetaten og byrådet? Jeg syntes ikke det er en grei måte å drive byutvikling på, sier Rødt-politiker Sofia Rana.

I dumpa på nedsida av Skøyenåsen t-bane ligger en stor parkeringsplass, en bensinstasjon og noe gammel næringseiendom. I årevis har det vært planer om å bygge nye boliger her, i tråd med fortettingspolitikken rundt kollektivknutepunkter.

Men forslaget til utbygger Neptune Properties ble for voldsomt, mente Plan- og bygningsetaten. Utbyggeren ville ha 7-etasjers blokker og til sammen 90 leiligheter. Dette gikk på bekostning av bokvaliteten og solforholdene til naboene, mente etaten, som i stedet foreslo 5 etasjer og 75 leiligheter.

Også naboene har vært entydig negative til 7-etasjers blokker. Det samme har bydel Østensjø.

Den vurderingen var byrådet helt enig i. I sin innstilling til bystyret støtter de etatens nedskalerte forslag. Rødt var med på laget, og så seint som tidligere i mai i år var det avklart at det var det nedskalerte forslaget som ville få grønt lys.

Men nå har byrådspartiene Ap, SV og MDG i bystyret snudd. De overkjører nå sitt eget byråd, og sammen med Høyre sikrer de flertall for utbyggerens større, opprinnelige forslag. Planen vedtas i bystyret onsdag kveld.

Tredje boligsektor

Hovedbegrunnelsen for at byrådspartiene nå sikrer flertall for 7 etasjer og 90 leiligheter framfor 5 etasjer og 75 leiligheter er at de 15 «ekstra» leilighetene skal gå til sosial boligbygging, såkalt tredje boligsektor, gjennom det nystartede selskapet Oslobolig. Det forklarer Oslo Arbeiderpartis Line Oma.

– Det handler om at Oslobolig skal få rabattert pris når de kjøper boliger av forslagsstiller. Det er et vanskelig marked om dagen, som gjør at marginene blir noe mindre. Ifølge forslagsstiller vil det ikke være nok marginer til å kunne tilby leiligheter til Oslobygg med det nedskalerte forslaget. Vi kan ikke styre om de vil selge boliger med rabatt til Oslobygg, men nå har vi fått en garanti om at de 15 ekstra boligene blir Oslobolig-leiligheter, sier Oma.

Med andre ord har Neptune Properties sagt til politikerne at dersom de ikke får bygge 7 etasjer og 90 leiligheter, vil ikke marginene være gode nok til at de kan tilby Oslobolig 15 leiligheter til lavere pris.

Bystyrerepresentant Line Oma (Ap).

– Men også generelt må det bygges flere boliger i denne byen. Vi har stor befolkningsvekst. En enslig sykepleier har bare råd til 1,5 prosent av boligene her. Det er ikke bra, og vi må få bygd mer. Nå får vi bygd flere boliger, og samtidig sikret at de ekstra boligene blir Oslobolig-leiligheter, som gjør det enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, sier Oma.

MDGs Sigrid Z. Heiberg er enig.

– Vi har landet på at vi syntes Neptunes forslag i sin helhet er verdt det, når vi får inn så mange flere boliger tett på kollektivtransport og uten nedbygging av grøntareal. I tillegg er det veldig positivt å få Osloboliger inn der, sier hun.

I tillegg er MDG opptatt av at det en gang i framtida skal være mulig å åpne Godliabekken, som i dag renner i rør gjennom området.

– Det er noe av grunnen for oss til at vi har brukt mye tid og endt opp med å snu. Forslagsstillers alternativ vanskeliggjør ikke åpning av Godliabekken i framtida, sier Heiberg.

At byrådspartiene i bystyret velger en annen løsning enn byrådet avdramatiserer hun.

– Det er ikke så uvanlig. Vi har dialog med vår byråd, og ofte ser byrådet fordeler og ulemper ved en sak, og anbefaler en løsning. Jeg opplever at det er ganske ukontroversielt, sier Heiberg.

Skyggesiden

Men hva mener de egentlig om dem som allerede bor i nabolaget i dag, som vil havne i skyggen av de 7 nye etasjene? At eksisterende leiligheter vil havne i skyggen er noe av hovedbegrunnelsen til at både byrådet, Plan- og bygningsetaten, bydelen og naboene vender tommelen ned for prosjektet.

– Det er to leiligheter der det vil bli noe mer skygge. Det er selvfølgelig dumt, men sånn er det mange steder i byen når vi bygger nytt. Alle kan ikke regne med sol på terrassen hele døgnet. Det er dumt, men vi ser at verdien på boligene som kommer er veldig stor. I hovedsak er det en parkeringsplass som blir skyggelagt, sier Oma.

– Sånne saker er alltid vanskelige. Det kom et godt forslag fra plan- og bygningsetaten, og vi så på arbeidet som byrådet har gjort. Boligbehovet i Oslo er stort, og vi mente totalen var grei. Nå får vi flere boliger i byen som vi trenger, og 15 familier får et sted å bo, sier Heiberg.

Sigrid Z. Heiberg, gjenvalgt leder for Oslo MDG.

At byrådspartiene i bystyret har snudd helt på tampen får byrådets budsjettkamerater i Rødt til å riste på hodet, blant annet fordi forslaget vil innebære mer støy enn hva kommuneplanen åpner for.

– Ikke greit

– Vi hadde et møte med byrådspartiene for å gå gjennom hvilke saker som stod på blokka. Plutselig sa Arbeiderpartiet at hvis det nedskalerte alternativet får flertall, vil det ikke bli tilgjengeliggjort boliger for tredje boligsektor. Ingen sa noe mer, og jeg hadde inntrykk av at det opprinnelige forslaget ikke hadde flertall uansett. Men nå plutselig, på et arbeidsutvalgsmøte i byutviklingsutvalget fikk vi vite at byrådspartiene og Høyre gikk inn for det opprinnelige forslaget, sier bystyrerepresentant Sofia Rana.

Sofia Rana, bystyremedlem for Rødt

I tillegg til støy som avviker fra kommuneplanen reagerer hun på at bystyret overkjører byrådet og egen fagetat, og at folk som allerede bor i nabolaget i dag vil havne i skyggen.

– De avdramatiserer den skyggen vel mye, sier Rana.

Mer fra Dagsavisen