Nyheter

– Lei av at 26,5 prosent av byens befolkning ikke blir prioritert

Leieboligforeningen er lei av det det kun er fokus på det å eie sin egen bolig. Nå ønsker de at Oslos politikere skal prioritere utleieboliger og leietakere mer.

– Det er ingenting som tyder på at andelen leieboere i Oslo kommer til å synke med det første, og vi har altså sett oss lei på at 26,5 prosent av byens befolkning ikke blir prioritert, sier organisasjonssekretær i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal til Dagsavisen.

Frustrert

– Vi har lenge frustrert oss over at stort sett alle partiene på Rådhuset kun fokuserer på eierlinja hvis de i det hele tatt mener noe om boligpolitikk. Oslo har den største andelen leieboere i landet, flest fattige og vanskeligstilte, størst behov for kommunale boliger, men lavest dekningsgrad på kommunale boliger, størst arbeidsmarked og så videre. Men nesten ingenting blir gjort for å legge til rette for at også leieboerne i Oslo skal bo trygt og godt, sier hun.

Vi har lenge frustrert oss over at stort sett alle partiene på Rådhuset kun fokuserer på eierlinja hvis de i det hele tatt mener noe om boligpolitikk.

—  Anne-Rita Andal, Leieboerforeningen

I hovedstaden, som andre steder i landet, handler det om å komme seg inn på boligmarkedet. Og med det menes det å kunne kjøpe sin egen bolig.

– Men vi kan ikke alle bli boligeiere, sier Anne-Rita Andal.

– For en del av oss oppleves det som helt greit. Noen velger selv å leie. Det kan være på grunn av studier eller arbeidssituasjonen. Men for mange oppleves det vanskelig å leie bolig i Oslo. Høye husleier, korte kontrakter og ufrivillig flytting, lav boligstandard og liten tilhørighet til nabolaget er trekk som går igjen når leieboere spørres om hvordan det oppleves å leie, sier hun.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ønsker endringer

Leieboerforeningen ønsker lovendringer, som sikrer leietakere.

– Mange av endringene er det opp til nasjonale myndigheter å bestemme. Derfor er vi veldig glade for at det er igangsatt et arbeid for å lage en helt ny husleielov. Men det er også en del som Oslos politikere kan gjøre, sier hun.

Blant annet så ønsker Leieboerforeningen:

 • Opprett et eget leieboerråd, organisert som et sentralt brukerråd for Oslo kommune, og lag en strategi for Oslo som en leieboervennlig hovedstad.
 • Opprett en byråd for bolig.
 • Slutt å tappe Boligbygg for penger gjennom konsernbidraget, og rehabilitere de kommunale boligene.
 • Bruk kommunens tomtereserve til trygge og gode leieboliger for folk med lave og ordinære inntekter, i kombinasjon med eierboliger, studentboliger og og kommunale boliger.

– Vi ønsker å bevisstgjør politikerne i Oslo, at Oslo også er for leietakere. Ikke bare for de som eier egen bolig, sier hun.

–Oslo vil alltid være en by med en høy utleieandel. Vi har flyktninger, arbeidsinnvandrere og studenter, og det er mange som søker seg til hovedstaden for å bo her en kortere eller lengre periode. Det er også mange med helt ordinære inntekter som leier bolig i Oslo i dag, sier hun.

Hun viser til en undersøkelse fra i fjor høst signert Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viste at leietakere har mindre tilhørighet til nabolaget, de kjenner seg mindre trygge og er mindre fornøyde med livet.

Vil snu trenden

Den trenden ønsker Leieboerforeningen å snu.

– I dag gis det for det meste treårskontrakter, noe som gir stor gjennomtrekk. Og når man bor kort på et sted engasjerer seg man ikke like ofte i nabolaget. Derfor er det også viktig med tiltak som får leieboere til å engasjere seg og få tilhørighet til nærmiljøet, sier hun.

– Så lengre kontrakter og et bedre leieprisvern er veien å gå, mener Anne-Rita Andal.

Hun er lei av alt snakket om å eie, og at ingen snakker om å leie.

– Da Erna Solberg (H) snakket om boligpolitikk i forrige uke, nevnte hun ikke leiesektoren med et eneste ord. Det sier litt om hvor lite dette betyr for politikerne, sier hun.

Derfor mener hun at for kommunale leiligheter så bør leietiden løpe, uten en makstid.

– En bolig er et hjem for noen, enten det er en villa eller i en kommunal leilighet. De som bor i en kommunal leilighet skal ha samme trygghet som andre, sier Ann-Rita Andal.

Derfor håper hun på støtte fra politikerne i Rådhuset.

– Vi håper på et bredt forlik der partier av alle farger vil være med på å støtte tiltakene vi foreslår, sier hun avslutningsvis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Leieboerforeningens ti forslag for en leieboervennlig hovedstad

 • Medvirkning og kunnskap
 • Opprett et eget leieboerråd, organisert som et sentralt brukerråd for Oslo kommune, og lag en strategi for Oslo som en leieboervennlig hovedstad.
 • Opprett en byråd for bolig.
 • Statlig påvirkning
 • Bruk påvirkningskanaler for å endre statlig leiepolitikk. Den nye husleielov må sikre langsiktighet, rettsikkerhet og botrygghet for leieboerne, og Oslo kommune trenger tilskudd til utleieboliger. De statlige satsene for bostøtte må økes.
 • Allmenne boliger
 • Bruk kommunens tomtereserve til trygge og gode leieboliger for folk med lave og ordinære inntekter, i kombinasjon med eierboliger, studentboliger og kommunale boliger
 • Kommunale boliger
 • Tilby langsiktige leiekontrakter i de kommunale boligene, og fortsett å øke Oslobostøtta
 • Bygg og kjøp mange flere kommunale boliger
 • Slutt å tappe Boligbygg for penger gjennom konsernbidraget, og rehabilitere de kommunale boligene
 • Det private leiemarkedet
 • Opprett et leieboligtilsyn på det private leiemarkedet
 • Inngå flere tilvisningsavtaler med profesjonelle utleiere, og krev langsiktige leieavtaler på vegne av beboerne
 • Tilby kommunal bostøtte til vanskeligstilte på det private leiemarkedet

---


Mer fra Dagsavisen