Nyheter

Leilighetsnorm, skolemat og fossilfri by: Dette blir kampene i Oslo Arbeiderparti

Seks store spørsmål skal avgjøres før partiet går til valg.

De største kampsakene på Oslo Arbeiderpartis program- og nominasjonsmøte 20. til 21. januar i år kan fort bli følgende seks:

  • Leilighetsnormen
  • Atomvåpen
  • Oslobostøtte
  • Skolemat
  • Fossilbilforbud innen 2030
  • Prøveprosjekt om å fjerne fraværsnormen i videregående skole

Neste helg skal nemlig representantskapet i Oslo Ap samles i Samfunnssalen for å legge planene for partiet de neste fire åra. Bystyrelista før valget skal spikres. Og det samme skal partiprogrammet.

Siste utkast til partiprogrammet ble offentliggjort i går, og de seks sakene over ser ut til å bli de viktigste stridsspørsmålene.

Flere små leiligheter

I Oslo er det i dag begrensninger på hvor mange små leiligheter man kan bygge i de fire sentrumsbydelene. Dette kalles leilighetsnormen. Maks 35 prosent av nye byggeprosjekter kan være små leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter. Samtidig må minst 40 prosent være over 80 kvadrat.

Denne vil sterke krefter i Oslo Ap nå endre. «Oslo Arbeiderparti vil derfor at leilighetsnormen endres i en periode så det kan bygges flere leiligheter i indre by slik at antall leiligheter totalt økes», skriver et mindretall i programkomiteen. Men mindretallet består blant annet av byrådsleder Raymond Johansen, gruppeleder Andreas Halse og sannsynlig listetopp (og tidligere byråd) Marte Scharning Lund.

Hagegata 30 ved Tøyen Torg.

Lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, vil derimot beholde leilighetsnormen som den er.

– Det er et standpunkt Oslo Arbeiderparti har hatt lenge, og så har det vært en debatt om det nå i lengre tid. Dette er jo et resultat av at man trenger å bygge flere leiligheter i Oslo. Det er jo fritt å bygge små boliger i 11 av 15 bydeler. Da tror vi det er riktig å beholde normen i de fire sentrumsbydelene, sier Jacobsen til Dagsavisen.

– Jeg tror ikke løsningen på Oslos boligproblemer er å bygge mindre leiligheter i Oslo sentrum, sier han.

Andreas Halse leder bystyregruppa i Oslo Ap, og han vil endre normen.

– Den store utfordringen er alle de unge menneskene som har lyst til å bo sentralt, og som ikke har råd, sier Halse.

– Det er veldig mange som har mye mer lyst til å bo på 30 kvadratmeter på Vålerenga eller Frogner, enn 50 kvadratmeter på Lambertseter eller Hovseter. Da synes jeg det er helt riktig at vi bygger leiligheter til dem også, og ikke sier at til dem at de må flytte ut til de ytre bydelene for å finne et sted de har råd til å bo.

– Dere ønsker samtidig ikke at boliger skal være objekter for spekulasjon. Er dere bekymret for at dette forslaget kan føre til flere sekundærboliger i sentrum?

– Den enkleste måten å hindre det på er å stille krav om at det skal være borettslagsleiligheter. Samtidig må vi huske på at vi trenger både utleie og selveide boliger i byen, og vi trenger mer av begge deler. I flere år nå har vi jobbet hardt for å redusere antallet sekundærboliger, men det betyr også færre utleieleiligheter som fører til at utleieprisene går opp. Det er et grunnleggende behov for å bygge flere boliger i Oslo, og det må vi sørge for, sier han.

Mener skolemat er løst gjennom AKS

Også skolemat er et tema det kan bli debatt om. I programmet nå står ingenting om skolemat. Tidligere har Oslo Ap gått til valg på å innføre skolematen. Nå ønsker bare et mindretall i komiteen å ha inn et punkt om «at det på alle skoler i Oslo gis et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen».

Gruppeleder Andreas Halse støtter ikke forslaget.

– Det er det to grunner til. Nå får mange skolebarn mat gjennom AKS, så for barn fra 1–4. trinn har vi i stor grad løst denne utfordringen allerede. Nesten alle barn i Oslo går på AKS nå, sier han.

– Den andre grunnen er at vi gjennomfører et stort løft for ungdomsskolene og videregående skole med innføring av skolemat til høsten. Jeg mener at det er viktig at vi ser hvordan dette fungerer før vi går til det neste skrittet og bruker 250 millioner på det nesten hvert år. Vi har mange ting på programmet, så 250 millioner kan utgjøre mye av pengene som skal brukes på andre prosjekter, sier Halse.

Skolemat ble innført på videregående skoler høsten 2022, og ungdomsskolen får skolemat denne høsten. Gjennomsnittlig måltidskostnad skal være 22 kroner per elev, per skoledag.

– Men dere gikk opprinnelig til valg på å innføre skolemat for hele Oslo-skolen?

– Ja, det stemmer. Vi gikk til valg på det i 2019, og utsatte det mye på grunn av pandemien. Vi har nå gratis AKS med mat, skolemat på videregående skole, og innfører skolemat på ungdomsskolen fra høsten av. Men, vi må ta en ny diskusjon på om vi skal innføre det på alle skoler.

Trondheim  20171003.
Unge som spiser brødskive på fat . Modellklarert.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vil forby fossilbiler

Skal Oslo forby bensin- og dieselbiler på kommunale veier innen 2030? Det ønsker et mindretall i komiteen.

«Vi vil derfor forby kjøring med fossildrevne personbiler på kommunale veier i Oslo fra 2030. Innen da vil det ha kommet så mange elbiler på markedet at økonomi ikke lenger er en grunn til at folk ikke kan bytte til elbil», skriver blant forslagsstiller Andreas Halse og flere.

– Jeg tror det er ganske viktig at folk i Oslo får et tydelig signal om at fossilbilene skal ut, og jo fortere jo bedre. Dette er erfaring vi henter fra da vi innførte forbud mot oljefyring. Man oppnår mer med en klar dato og et forbud, framfor virkemidler eller støtteordninger. Da vi forsøkte å få folk til å kvitte seg med oljetankene prøvde vi i mange år med avgifter uten hell. Da vi gikk inn for forbud fikk vi det til, sier han.

Med forslaget vil han gi et klart signal til de som skal kjøpe bil nå, selv om det er nesten ingen som kjøper fossilbil i Oslo i dag.

Jeg har ganske stor sympati med de som eier en 10 år gammel fossilbil, og ikke har råd til å bytte den ut. De kommer til å bytte den ut i løpet av de neste sju åra, og da blir bruktmarkedet for elbiler enda billigere. Derfor tenker jeg at det ikke kommer til å være et økonomisk problem lenger på samme måte, sier han.

Halse mener det vil være bedre med et forbud som rammer alle, framfor å øke bompengene.

Ap-leder Frode Jacobsen, derimot, vil ikke ha noen sluttdato for bensin i Oslo.

– De setningene er tygd veldig grundig. Linjene som står der, det er det jeg mener. Vi skal fase ut forurensende biler så fort som mulig, sier Jacobsen.

– Men du vil ikke sette en forbudsdato?

– Nei. Vi har hatt en positiv utvikling på elbiler, og det kommer til å fortsette. Jeg tror vi skal kunne nå dit uten å sette det forbudet. Så er jeg spent på hva Oslo Ap mener om det, sier han.

Bilene i Oslo var lørdag kveld dekket av snø etter det kraftige snøværet. Nå er det fare for is når snøen smelter. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Spent på debatten

Sakene det er dissens på kan fort bli de viktigste, men det er også mulig at det kommer opp helt andre forslag på møtet neste helg.

– Dette er politikk som diskuteres, det er jo bra det. Det er viktig å ha politisk diskusjon. Og viktig at man noen ganger løfter opp uenigheter inn i et representantskap, sier Frode Jacobsen.

– Jeg er veldig spent på debatten. Det er veldig jevnt i programkomiteen, og det speiler vel at det er en diskusjon som går ellers i Arbeiderpartiet, sier Andreas Halse om uenigheten om leilighetsnormen i Oslo sentrum.

På møtet skal også bystyrelista til Oslo Ap stemmes over. Det endelige forslaget fra nominasjonskomiteen er meldt å komme tirsdag denne uka.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen