Nyheter

Beboerne har levd i usikkerhet i en årrekke. Nå kan byrådet komme med en god nyhet

I mange år har beboerne i boligblokka i Maridalsveien 128 på Sagene kjempet om å bli en del av en pilot for leie til eie. Nå går det endelig mot en løsning.

I et notat fra byråd for byutvikling til beboerne i blokka, skriver byråd Hanna E. Marcussen (MDG) at de nå ser for seg et pilotprosjekt for de resterende 19 beboerne.

– Etter fire vedtak i bystyret som har gått vår vei, ser det endelig ut som om det blir en løsning. Dette har vi kjempet for siden 2016, sier Hanne Kerstin Bustnes til Dagsavisen.

Hun har i flere år stått i front for beboernes sak.

– Vi har vært klare til å flytte til Mor Go’hjertas vei lenge, og så lenge vi får flytte samlet til en annen gård i bydelen, er det helt i orden for oss, sier hun.

Pilotprosjekt

«Bystyret legger til grunn at de resterende 20 forkjøpsberettigede i Maridalsveien 128 skal tilbys å inngå i en pilot med leie til eie i forbindelse med gjennomføringen av 3. boligsektor. Piloten søkes etablert i Sagene bydel. Det forutsettes løpende informasjon i saken», heter det i vedtaket til bystyret, som byråd Hanna E. Marcussen referer til i sitt notat til bystyret.

– Vi ser på dette notatet som et gjennombrudd i saken. Endelig nevnes vi forbindelse med prosjektet i Mor Go’hjertas vei - noe vi har drømt om siden vi selv foreslo denne gården som en mulighet allerede høsten 2020. At bygården ligger i nærheten av her vi bor nå, betyr jo masse for oss. Det betyr at vi beholder nabolaget vårt og tilhørigheten til området vi er så glade i. Videre står det jo også at det arbeides med å se på muligheter for at vi kan flytte samlet til gården i Mor Go’hjertas vei. Dette er fantastiske nyheter for oss, sier Hanne Kjerstin Bustnes til Dagsavisen.

– Det er jo dette vi har kjempet for hele veien- nettopp å beholde det gode naboskapet og vennskapet vi har. Vi har blitt en sterkt sammenspleiset gjeng gjennom alle disse årene. Alt det vi har stått i, har gjort at vi har lært å ta vare på hverandre. Det er sterkt å kjenne på at vi nå står nær ved å lykkes i å bevare dette samholdet – også i mange år fremover, sier hun.

Kjempet lenge

Siden 2016 har beboerne i Maridalsveien 128 kjempet for å kjøpe leilighetene de bor i på forkjøpsrett. Beboerne ble bedt om å stille en bankgaranti på 199 millioner kroner, men gården ble kjøpt av eiendomsselskapet Heimstaden/Fredensborg.

– Gården er nå en utleiegård, og vi leier, riktignok til en lavere pris enn markedspris, i påvente av at det skulle komme til en løsning, sier Bustnes.

Venstres Odd Einar Dørum er selv vokst opp i Maridalsveien 128. Da det lå et hus der blokka kom opp i 1967.

– Det var min bestefar som fikk bygget huset, som senere ble tatt ned, lagret, og senere satt opp på motsatt side av veien, sa Dørum til Dagsavisen i 2021.

Sammen med Høyres Anne Haabeth Rygg, og senere også Høyres Per Trygve Hoff, har han tatt kampen for beboerne i bystyret. Og fått igjennom tre vedtak som skal sikre beboerne.

– Vi har forstått det slik at det er EBY som har fått oppdraget om å skissere ulike løsninger for oss innenfor det handlingsrommet som er. Vi skjønner at det er et komplisert regelverk å forholde seg til i en sak som dette, men blir svært lettet og glade over å se at kommunen faktisk har et mulig handlingsrom innenfor regelverket. Vi forventer nå at de bruker dette handlingsrommet til å sikre en trygg bolig for oss beboere som er igjen etter forkjøpssaken i 2016, sier Bustnes.

Mange år

De 19 beboerne som er igjen, kan nå gå julen lysere i møte.

– Vi er nå inne i vårt femte år med en svært krevende og usikker bosituasjon. 26. februar 2020 gikk første vedtak om at vi skulle bli en pilot igjennom i bystyret. Nytt vedtak gikk igjennom 9. desember 2020. Fortsatt har vi ikke fått noen bekreftelse fra byrådet om at vi faktisk skal bli en pilot i bydel Sagene, sa Hanne Kjerstin Bustnes, da Dagsavisen omtalte saken i februar i fjor.

Vi har kjempet en lang kamp siden oktober 2016. Det er utrolig sterkt å tenke på hvordan vi som gruppe har klart å holde sammen i alle disse årene.

—  Hanne Kjerstin Bustnes

Siden har det skjedd lite. Inntil nå.

– Vi har kjempet en lang kamp siden oktober 2016. Det er utrolig sterkt å tenke på hvordan vi som gruppe har klart å holde sammen i alle disse årene. Vi har kjempet for rettferdighet, og det er utrolig deilig når det nå ser ut til at rettferdigheten skal få seire for beboerne i Maridalsveien 128 til slutt. Vi står sterkere sammen enn noen gang og tanken på å kunne flytte sammen alle 19, videre til en annen bygård, er alt det vi har drømt om og håpet på. Båndet mellom oss har vokst seg sterkere og sterkere gjennom alle disse årene - og det er viktig for oss at alle er klar over at det er «alle, eller ingen» som gjelder for oss, sier hun.

Symbolverdi

Videre i notatet skriver byråd Marcussen:

«Jeg ønsker nå å informere om hvor vi står i dag. Jeg har bedt EBY med utgangspunkt i bystyrevedtaket gi forslag til løsning på hvordan de aktuelle beboerne i Maridalsveien 128 kan tilbys en leie-til-eie ordning, i tråd med kommunens juridiske handlingsrom. Forslag til løsning vil legge til rette for at beboerne kan bosettes i Mor Go’Hjertas vei 25–29 og at nødvendig antall boliger skilles ut fra den planlagte etablererboligordningen».

Vi håper selvfølgelig også at vår sak kan bli en sak med symbolverdi. At denne saken kan tvinge frem ytterligere endringer i lovverket om kommunal forkjøpsrett slik at leietakere etter oss som kommer i samme situasjon kan slippe å oppleve det samme som oss. Lovverket må være slik at vanlige mennesker kan forstå og forholde seg til det. I tillegg er det helt vesentlig at kommunen er tett på og følger opp beboere i en så sårbar, krevende og stressende situasjon det er når bygården du bor i blir solgt, og du står i fare for å miste hjemmet ditt, sier Bustnes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen