Nyheter

Obos frykter boligbrems: – Vil ramme spesielt unge boligkjøpere

Boliggiganten Obos opplever stor pågang av folk som vil kjøpe bolig innen ordningene deleie og bostart. Men lovverket gjør at mange får nei.

– Uten en snarlig lovendring, kan storsatsingen være i fare. Det vil ramme spesielt unge boligkjøpere som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Disse modellene redusere innsteget betydelig, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, til Dagsavisen.

Modellene han viser til er Obos-konseptene «deleie» og «bostart», som skal være en enklere inngangsbillett til boligmarkedet (se faktaboks).

Ifølge Obos har de nå over 8.300 boliger under bygging, noe som er mer enn noen gang. De siste årene har Obos-medlemmene blitt tilbudt 2.000 boliger med de nye modellene. Til nå har 950 medlemmer benyttet seg av denne muligheten.

Vil tilby 7.500 boliger

Tall fra Obos viser at i mars og april ble det solgt 295 nye leiligheter, 95 av dem med konseptet deleie og 25 med bostart. Et flertall av kjøperne, spesielt de som har valgt deleie-modellen, er førstegangskjøpere. De fleste leilighetene er solgt i Oslo-området hvor utfordringene med å komme seg inn på boligmarkedet er størst.

– Vi har som mål å tilby cirka 7.500 boliger i Norge i løpet av de neste fem årene, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj til Dagsavisen.

Han håper nå at myndighetene ser at dette er en vei for mange å komme inn på et presset boligmarked, og håper også at myndigheten ser fordelen.

Derfor ønsker han en lovendring, slik at de kan selge mer enn de 20 prosentene i nye prosjekter som de kan i dag. Målet er å tilby 70 prosent av nye boliger etter disse modellene.

Lovendring

Slik Borettslagsloven er utformet, kan et boligbyggelag som Obos kun eie inntil 20 prosent av andelene i et borettslag. I praksis betyr det at Obos kun kan selge hver femte leilighet i et nytt borettslag med deleie, siden Obos er inne som deleier i hver av dem. Slik det er nå, har Obos i enkelte prosjekter høyere etterspørsel etter leiligheter med deleie enn loven gir rom for, forteller Siraj.

Uten en snarlig lovendring, kan storsatsingen være i fare. Det vil ramme spesielt unge boligkjøpere som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

—  Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef Obos.

Det har ført til at Obos må stoppe salget.

– Satsingen har truffet et stort behov i markedet, spesielt blant førstegangskjøpere som sliter med å skaffe nok egenkapital. Ordningene vi tilbyr har gitt flere mulighet til å etablere seg på boligmarkedet i Oslo og andre steder med stort prispress. Det er sterkt beklagelig at vi nå er tvunget til å si nei til boligkjøpere fordi loven setter en stoppet for det. Der er etter vårt syn åpenbart at boligpolitikken henger etter utviklingen i boligmarkedet, sier Daniel Kjørberg Siraj til Dagsavisen.

Alle leiligheter

Dagens grense på 20 prosent ble satt for at privatpersoner eller investorer ikke skal kunne overta kontrollen i selvstendige borettslag. Men eventuell utvidelse av andelen leiligheter med deleie vil ikke påvirke andelseiernes kontroll i boligselskapet.

– Vi har sett at de modellene vi har treffer mange. De treffer førstegangskjøpere, de treffer barnefamilier og de treffer etablerte, sier Obos-sjefen.

Selv om man går inn på en av Obos’ modeller, må man fortsatt ha finansieringsbevis og egenkapital.

– Kjøper man for eksempel 50 prosent må man da ha 15 prosent av den summen man kjøper for i egenkapital, sier Kjørberg Siraj.

– Modellene er for de som har betjeningsevne, legger han til.

Han sier til Dagsavisen at de har kontakt med myndighetene på statsrådsnivå, og at de har avtalt et møte med kommunaldepartementet om dette.

– Dette er måter å hjelpe folk inn i boligmarkedet uten at det koster det offentlige en krone, sier han.

Erfaringsnettverk

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker at flere skal eie sin egen bolig, og ønsker å legge mer til rette, slik Obos også vil.

Oslo 20220518. 
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
Foto: Heiko Junge / NTB

– Å eie egen bolig gir økonomisk trygghet, og bedre forutsetninger for trygge og stabile boforhold. Derfor er jeg også positiv til at private og seriøse aktører som Obos utvikler modeller som kan hjelpe flere til å bli eier av egen bolig, skriver Sigbjørn Gjelsvik i en e-post til Dagsavisen.

I fjor opprettet departementet et erfaringsnettverk for å kartlegge omfanget av boligkjøpsmodeller i regi av private aktører.

Å eie egen bolig gir økonomisk trygghet, og bedre forutsetninger for trygge og stabile boforhold. Derfor er jeg også positiv til at private og seriøse aktører som OBOS utvikler modeller som kan hjelpe flere til å bli eier av egen bolig.

—  Sigbjørn Gjelsvik (Sp), kommunal- og distriksminister

– Nettverket skal bidra til å gjøre det enklere å etablere slike modeller. Erfaringsnettverket består av både kommuner, utbyggere, meglere og aktører som ivaretar forbrukerperspektiv. Obos er en av deltakerne. Vi er kjent med problemstillingen Obos løfter og jobber med å legge bedre til rette for slike modeller. Hvis det blir aktuelt å endre borettslagsloven er imidlertid mange hensyn å tenke på, blant annet må vi passe på at forbrukerne blir ivaretatt, sier han.

---

Dette er deleie og bostart

  • Med OBOS Deleie kjøper du en ny leilighet sammen med OBOS. Du eier mellom 50 og 90 prosent i starten, og betaler et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Etter hvert kan du kjøpe deg opp til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.
  • Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, justert for prosentvis verdiendring. Verdivurderingen er basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen