Nyheter

Obos: – 300 millioner kroner er 300 millioner mer enn null

For å sikre at alle stasjoner på Fornebubanen bygges, har Obos sagt seg villige med å gå inn med 365 millioner for å bygge Flytårnet stasjon. De forteller at bygging av flere boliger på Fornebu, kan gi ytterligere bidrag.

Fornebubanen er vårens heteste sak, som politikerne ikke vet hvordan skal løses, etter at kostnadene nå er oppe i 26 milliarder kroner, på grunn av en kostnadssprekk på 4,5 milliarder fra forrige gang det ble regnet på dette.

På perrongen

Politikerne står fortsatt på perrongen, eller rettere sagt i søla en byggegrop, og vet ikke om, eller når, det vil bli noen bane mellom Fornebu og Majorstuen som planlagt. Kostnadssprekken fikk Oslopakke 3-forhandlingene til å trekke ut i tid, og utfallet ble at sprekken blant annet skal dekkes inn med høyere bompengepriser, og at utbygging av Majorstuen t-banestasjon settes på vent. Dette skal behandles av Oslo bystyre om ikke lenge.

Obos er den største boligbyggeren på Fornebu, og er opptatt av at banen og stasjonene bygges. Derfor har de sagt seg villige til å «sponse» byggingen av Flytårnet stasjon med over 300 millioner kroner.

Dersom banen strippes for stasjoner, og dermed reisende, er det en kortsiktig og svært dårlig løsning.

—  Daniel Kjørberg Siraj, konsrernsjef Obos

– Byggingen av Majorstuen stasjon anser vi som kjørt, og at banen kobles opp mot Volvat stasjon i stedet. Det vi er opptatt av er stasjonene mellom endestasjonene. Det vil si Flytårnet, Fornebuporten stasjon (Telenor Arena), Lysaker og Skøyen. På Vækerø har grunneierne der sagt at de vil bidra, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj til Dagsavisen.

Fornebu stasjon på Fornebubanen slik Zaha Hadid Architects og A-lag ser det for seg.

– Nå må alle muligheter utforskes. Det er uttalt vilje hos sentrale grunneiere til å bidra i realiseringen av stasjonene, da må også kommunene tenke nytt. Staten må også bidra i større grad til å dekke kostnadsøkningen og ikke bare skyve regningen over på regionene. Dersom banen strippes for stasjoner, og dermed reisende, er det en kortsiktig og svært dårlig løsning, sier Daniel Kjørberg Siraj, som også har vært i kontakt med den andre store grunneieren på Fornebu, Selvaag, om å bidra.

Obos håper, og forventer, at alle andre aktører som har en interesse av banen; grunneiere, Oslo kommune og staten også stiller opp med de pengene som trengs.

– Hvor mye monner 300 millioner kroner i denne sammenhengen?

– 300 millioner kroner er 300 millioner mer enn null. Faktisk blir bidraget til Flytårnet over 365 millioner fordi vi vil bekoste en ny oppgang på vår side av Flytårnet som Fornebubanen allerede har måttet kutte for å redusere kostnadene. Dette hadde vi allerede diskutert med Fornebubanen før dette nye kom på bordet, sier konsernsjefen, som fredag sendte en villighetserklæring til byrådsleder i Oslo og til Viken fylkeskommune.

– Du skrev i pressemeldingen dere sendte ut torsdag, at flere boliger kan gi ytterligere bidrag. Hva mener du med det?

– Pandemien har lært oss at det er fullt mulig å jobbe mer fleksibelt enn hva vi har gjort tidligere. I dag ser vi at det står halvtomme næringslokaler flere steder på Fornebu, blant annet hos Equinor og Telenor, sier han.

– Vi ser et potensial i omregulering fra næring til boliger, noe som kan utløse nye bidrag til Fornebubanen fra Obos. Dette må Bærum kommune vurdere og ta en grundig prosess på. Dersom det er politisk vilje til å se på slike omreguleringer, kan det gi betydelige bidrag til baneprosjektet. Derfor er det bedre å se på muligheten for flere boliger, enn å bygge flere næringsbygg som vil bli stående halvtomme, sier han.

– Du bruker ordet «sponse» om de 300 millionene. For å sette det litt på spissen: Kan vi ende opp med navnet «Obos stasjon» i stedet for Flytårnet stasjon?

– Kanskje det kunne vært noe ja. Akkurat det er ikke viktig for oss. Det som er viktig at planlagte Flytårnet bygges og ikke blir borte i et politisk kompromiss, sier konsernsjefen i Obos.

For kommunen kan Obos’ bidrag gjøre at kommunen kan bruke 300 millioner kroner på andre ting, som har blitt kuttet som en konsekvens av overskridelsene på Fornebubanen.

Oslopakke 3

I juni skal den endelige skjebnen til Fornebubanen opp i Oslo bystyre, da Oslopakke 3 skal behandles. Enkelte partier, som Frp har tatt til orde for å skrote hele prosjektet, mens andre igjen vil ha en nedskalert versjon.

– Hva betyr det for Obos om de skulle gå til det skritt å skrote hele utbyggingen?

– Nå skroter de vel neppe hele utbyggingen. Men blir banen vesentlig redusert, må vi vurdere hva vi skal bygge der ute. Det er uaktuelt for oss å gå tilbake til de opprinnelige planene, sier konsernsjefen.

Når Fornebu er ferdig utviklet, vil området ha rundt 25.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser.

Daniel Kjørberg Siraj sier at boligreserven på Fornebu er en svært viktig del av den regionale boligreserven som raskt kan realiseres, og at en mindre utbygging av boliger på Fornebu, vil kunne ha mye å si for prispresset i Oslo.

– En utbygging som planlagt på Fornebu vil ha mye å si for boligprisene i Oslo, men også for alle som i dag jobber på Fornebu og næringslivet som er avhengig av banen for å være en attraktiv destinasjon for regional næringsutvikling. Og det vil også ha mye å si for trafikken, som vil bli ledet over på kollektivtransport fremfor på veiene, sier han.

Positivt av Obos

Selvaag Bolig er den andre store grunneieren på Fornebu, og skal bygge 1.800 nye boliger på endestasjonen på Fornebu. Men de har foreløpig ikke planer om å bidra med mer enn de allerede har gjort.

Kristoffer Gregersen, Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og strategi Selvaag Bolig.

– Det er veldig positivt at Obos ønsker å sikre at alle stasjonene blir bygget som planlagt. Fornebubanen er essensiell for en vellykket byutvikling og det er i alles interesse at den blir bygget, sier konserndirektør kommunikasjon og bærekraft Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen til Dagsavisen.

Prosjektet er komplekst, og vi jobber for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.

—  Kristoffer Gregersen, Selvaag Bolig

Selvaag Bolig har allerede bidratt med 500 millioner kroner i grunneierbidrag til Fornebubanen.

– Vi skal bygge boliger oppå endestasjonen og verkstedet. Økt fundamentering og andre utfordringer gjør derfor dette prosjektet flere hundre millioner kroner dyrere , og vi jobber vi sammen med etaten (Fornebubanen) for å finne best mulig løsninger som holder byggekostnaden for banen nede, sier han.

– Prosjektet er komplekst, og vi jobber for å finne løsninger innenfor de rammene vi har, sier han.

Men dersom det legges inn flere boliger i planene enn nå, økes tomteverdien, og dermed også grunneierbidraget.

– Men om det skal bygges flere boliger, er noe politikerne må ta stilling til, sier han.

– Satsing på bildeling gjør at enda flere kan klare seg uten å eie egen bil. Det koster mye å eie egen bil, så det er bra for lommeboka til folk at man heller kan leie seg en bil de gangene man trenger det, sier Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) setter pris på Obos’ initiativ, men vil ikke forskuttere noe.

– Det er veldig bra at Obos ønsker å stille opp med mer midler for å finansiere t-banen. Det vil være en dramatisk beslutning å stanse utbyggingen og det er ingen tvil om at det blir et dårligere prosjekt dersom vi kutter ut T-banestasjoner. Nå jobber byrådet med å legge frem en sak til bystyret hvor vi skal anbefale veien videre for Fornebubanen, så det er for tidlig å slå fast noe om hva som skal skje videre, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

---

Fornebubanen

  • Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, som skal knytte Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenettverk.
  • Strekningen er på ca. 8 kilometer.
  • Hele traseen vil gå i tunnel.
  • Det skal etter planen bygges seks nye T-banestasjoner langs traséen.
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.
  • Kostnadsrammen var beregnet til 16,2 milliarder kroner (2019). Nye beregninger i januar 2022 tyder på at prisen kan stige til 21,5 milliarder. Nå beregnes totalsummen til 26,4 milliarder kroner.
  • Banen er planlagt ferdigstilt i 2029, to år etter opprinnelig plan.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: