Nyheter

Så mange har søkt erstatning etter koronadødsfall

Fram til i dag viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) at 130 personer, de aller fleste eldre, dødd av eller med korona i Oslo. Flere av disse kan ha krav på erstatning.

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall, og har så langt fått inn 67 erstaningskrav fra pårørende etter koronadødsfall på sykehjem.
Les også: Første koronadødsfall er bekreftet

17 fra Oslo

Så langt har NPE fått inn fra erstatningskrav fra 17 etterlatte etter koronadødsfall på sykehjem i Oslo. Alle søknadene er fortsatt under behandling.

Viken topper statistikken med 28, deretter Oslo med 17 og Vestland med 12.

De har også fått in fem erstatningskrav etter koronasmitte på sykehus hvorav fire av pasientene døde.

Fra Oslo har de fått ett  erstatningskrav etter koronasmitte på sykehus.

Les også: Etterlatte får erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

Under behandling

64 av søknadene er under behandling mens tre har fått medhold.

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE i en pressemelding.

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE. Foto: Heiko Junge/NTB

Hittil har 550 personer dødd av, eller med korona i Norge. 468 personer er over 70 år,  og til nå har vel halvparten av dødsfallene i Norge skjedd på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Krav på erstatning

Beboere og/eller etterlatte ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på institusjonen. Dette omfatter også beboere i privat pleie der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner, i følge NPE.

– Jeg oppfordrer helsepersonell som er i kontakt med pårørende og etterlatte om å informere om muligheten til å søke erstatning fra NPE etter koronasmitte på sykehjem. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Jørstad.

Les også: Utbruddene i Nordre Follo har forgreininger til minst seks andre kommuner

Rekordhøye utbetalinger

I fjor betalte NPE ut hele 1.156 millioner kroner i erstatning etter at noe gikk galt på blant annet sykehus, hos tannlegen og fastlegen.

De fikk inn 5.695 søknader om erstatning i 2020.  I snitt får tre av 10 medhold.

I snitt ble det utbetalt 715.000 kroner, mens den største utbetalingen var på 14 millioner kroner.

– Utbetalingene har hovedsakelig skjedd etter svikt i helsetjenesten og viser hvor viktig erstatningsordningen er for pasienter, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Økningen var på åtte prosent i forhold til året før. Utbetalingene i forbindelse ortopedi (bein, ledd og muskulatur) topper statistikken, etterfulgt av kreft og skader på nyfødte barn.