Nyheter

Slagrammede Kristin kjemper en kamp mot bydelen

I 2018 fikk Kristin Holby slag. Med lammelser i ene siden av kroppen og dårlig syn ble hverdagen brått snudd på hodet. Uten den hjelpen hun trenger er det vanskelig å få dagene til å gå rundt.

– Kommunikasjonen med bydelen er svært vanskelig og krevende. Hadde de vært her hadde de sett med en gang at jeg trenger mer hjelp.

Kristin Holby fikk livet snudd på hodet etter et slag. Nå kjemper hun for å få hverdagen til å fungere, og mener særlig én ting ville endret alt: Flere timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Men det får hun ikke.

Nå har hun klaget vedtaket inn til bydelen.

###

Jeg er venstrehendt, så nå som finmotorikken i venstrehånden ikke fungerer kan jeg ikke skrive selv engang, sier Kristin Holby. Foto: Amanda Iversen Orlich

25.september 2018 fikk Kristin Holby slag. Etter det har venstre side av kroppen aldri blitt helt seg selv igjen. Hun sliter med å gå og kan ikke skrive eller gripe ordentlig med hånda. I tillegg fikk Kristin en sjelden øyediagnose, som gjør at hun ikke ser så godt lenger.

– Jeg kan ikke leve et normalt liv lenger, ikke sånn som før, sier hun.

Svak økonomi i bydelen

Holby bor i bydel Vestre Aker som fikk mye oppmerksomhet i sommer da bydelen måtte gjennomføre store kutt. Særlig fysioterapitilbudet ble hardt rammet.

Bydelen fortalte da til Dagsavisen at de ikke hadde noe valg, de måtte kutte ned på kostnader etter flere år med svak økonomi og en gjeld på 58 millioner kroner som må betales ned på to år. En reduksjon på seks millioner i tilskudd til BPA, som Holby trenger mer av, var blant kuttene som ble utredet.

– Det er galskap at bydelen ikke kan gi meg den behandlingen jeg trenger. Det er jo mye rimeligere for samfunnet om jeg får nok hjelp med en gang, så hadde jeg blitt mye bedre i gangen, armen og hånden og greid meg mer selv, sier Holby.

Les også denne: «Utviklingshemmede uten inntekt pålegges å finansiere Vestre Akers økonomiske rot»

Klar for trening

Etter opphold på rehabilitering følte Kristin Holby seg klar til å komme i gang med trening. Men tilbudet om opptrening i Vestre Aker svarer ikke til det hun har bruk for, i følge Holby. Nå frykter hun at hun mister framgangen hun har gjort.

– Jeg får bare en ukentlig time hos fysioterapeut på institutt, som bare jobber med bena mine, sier hun oppgitt.

– Det er altfor lite.

Les også: Koronakrisen har gitt dårligere tilbud til slagpasienter (+)

Dagsavisen har vært i kontakt med ledelsen i bydel Vestre Aker som opplyser at de ikke ønsker å kommentere Holbys sak og viser til at klagesaken ikke er ferdigbehandlet.

Bydelen sier på generelt grunnlag at de har ansvar for å tilby forsvarlige tjenestetilbud til egne innbyggere, og tildeler tjenester etter gjeldende lovverk og ut fra faglige vurderinger i hver enkelt sak.

###

Inne kan Holby gå med underarmsrulatoren på egenhånd, men skal hun ut trenger hun hjelp av en assistent.  Foto: Amanda Iversen Orlich

Vil ha flere assistenttimer

Holby synes verken hun får den hjelpen hun trenger til å trene finmotorikken eller gangen.

– Jeg kan gå med underarmsrullator her inne, men ute må jeg ha følge, og det burde jeg gjort ofte. Men jeg har ikke nok assistenttimer til å trene skikkelig. Alle timene med assistent går med til andre ting, sier Kristin Holby.

Siden 2019 har hun hatt 20 timer med BPA i uka. BPA skiller seg ut fra andre offentlige helsetjenester ved at det er den som har assistentbehov selv som bestemmer hva BPA skal gjøre, og hvordan det skal gjøres. Det er en mer fleksibel ordning enn for eksempel hjemmesykepleie.

Holby forteller BPA-timene går med til alt fra dusjing, matlaging, rydde, vaske og henge opp tøy, til dokumentskriving og brillepuss.

I tillegg trenger hun BPA når hun skal ut av huset, til frisør, på kafébesøk, til legen, handle og andre avtaler.

– Jeg har altfor få timer, sier Holby.

I juni var Holby fire uker på Unicare rehabiliteringssenter på Jeløya. Legen som behandlet henne der gir Holby støtte i at hun har behov for langt flere assistenttimer enn det hun har i dag:

«Etter min mening har pasienten stort behov for >5 timer hjelp/assistanse daglig. Hun anbefales på det sterkeste å søke på utvidet bistand fra personlige assistenter og/eller kommunale tjenester», konkluderer legen i et skriv til Holby. 

– Timene med BPA holder bare til å dekke hverdagene, så i helgene må jeg ta imot tilbudet fra hjemmetjenesten. Det liker jeg ikke. Det kommer forskjellige folk, og det er umulig å avtale tid med dem. Derfor gruer jeg meg til helgene. Jeg burde ha rett på et privatliv som jeg styrer selv, sier Holby.

Les også: Frykter for slagpasientenes framtid: – Må få rehabiliteringspenger på bordet

Les også: For halvannet år siden kunne han bare si «mamma». Her er Nicholas (31) tilbake på jobb på Stortinget

Søknad avslått

Etter slaget fikk Holby også dårligere syn, og trenger hjelp med både skriving, og lesing av dokumenter og sakspapirer. Dem har det blitt mange av de siste årene.

I vår søkte Holby bydel Vestre Aker om å få 64 timer med BPA i uka, hver eneste time var nøye dokumentert og regnet ut.

– Men det fikk jeg avslag på.

– Nå har jeg klaget på avslaget, og da har jeg måtte bruke mange assistenttimer til det også, fortsetter hun.

Bydelen begrunnet avslaget med at de mener Holby får et godt nok tilbud med kombinasjonen av BPA og hjemmesykepleie, som hun har nå.

Les også: Johanne fikk slag – måtte vente 2,5 timer

Betaler fra egen lomme

Når timene med BPA fra bydelen ikke strekker til, har Holby sett seg nødt til å betale for tjenesten privat. I tillegg har hun fått litt hjelp av frivillige og har naboer som stiller opp når hun spør.

– Ja, jeg har gode naboer, men det er jo ikke sånn det skal være. Man skal ha det hyggelig med naboene, ikke måtte ringe og si, «kan du hjelpe meg å få på jakken», sier Holby.

Kampen for flere assistenttimer sliter på, forteller hun.

– Det har vært en lang kamp, med papirer, papirer og mer papirer. Det føles som de prøver å psyke meg ut.

Mer fra Dagsavisen