Nyheter

Statsbudsjettet 2021: Så mye tjener de best betalte lederne i de statlige selskapene

Lurer du på hva NRK-sjefen, sjefen for Flytoget eller Posten tjener? Her er oversikten.

I hvert statsbudsjett rapporterer regjeringen om lønnsvilkårene til ledere i statlige selskaper. I det siste har det vært mye rabalder rundt lønna til den nye Vy-sjefen, som med alle godtgjørelser kan få utbetalt godt over 5 millioner kroner årlig. Men det er ikke så verst stilt for de andre lederne i staten. Se lista her:

Posten:

For 2019 mottok administrerende direktør Tone Wille 5 440 000 kroner i fastlønn og 289 000 kroner i andre godtgjørelser. Bonusordningen for administrerende direktør ble avviklet per 1. januar 2019.

Ambita AS (tidligere Norsk eiendomsinformasjon)

Administrerende direktør Stig W. Seljeseth mottok 2 046 000 kroner i fastlønn for 2019. Opptjent bonus var 192 000 kroner. Andre ytelser var 150 000 kroner, og pensjon utgjorde 257 000 kroner.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn mottok 4 958 000 kroner i fastlønn i 2019. Opptjent bonus var 2 404 000 kroner. Annen godtgjørelse var 11 000 kroner, og pensjonskostnad var 171 000 kroner.

Baneservice AS

Administrerende direktør Ingvild Storås mottok 2 355 000 kroner i fastlønn for 2019. Opptjent bonus var 730 000 kroner. Annen godtgjørelse var 170 000 kroner. Administrerende direktør har en innskuddsbasert pensjonsordning, og pensjonskostnaden i 2019 utgjorde 80 000 kroner.

Eksportkreditt Norge AS

Administrerende direktør Otto Søberg mottok 3 054 000 kroner i fastlønn for 2019. Opptjent bonus var 267 000 kroner. Annen godtgjørelse utgjorde 174 000 kroner. Pensjonskostnaden til administrerende direktør var på 136 000 kroner

Flytoget AS

For 2019 mottok administrerende direktør Philipp Engedal 2 388 000 kroner i fastlønn, 217 000 kroner i annen godtgjørelse og 359 000 kroner i opptjent bonus. Pensjonskostnaden utgjorde 479 000 kroner.

Norges sjømatråd AS

Administrerende direktør Renate Larsen mottok 2 460 000 kroner i fastlønn og 176 000 kroner i annen godtgjørelse i 2019. Administrerende direktør har ingen bonusordning eller annen incentivordning. Kostnadene til innskuddspensjon for administrerende direktør var 60 000 kroner, og pensjonsordningen for ledende personell avviker ikke fra den generelle pensjonsordningen i selskapet.

Nysnø Klimainvesteringer AS

Administrerende direktør Siri Kalvig mottok 2 522 000 kroner i fastlønn i 2019. Annen godtgjørelse var 11 339 kroner og pensjonsgodtgjørelsen var 122 000 kroner.

Siva – Selskapet for Industrivekst SF

For 2019 mottok administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange 2 064 000 kroner i fastlønn, og 97 000 kroner i andre godtgjørelser. Administrerende direktør er omfattet av selskapets avtale om pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kostnadsført pensjon til administrerende direktør utgjorde 165 000 kroner i 2019.

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen mottok 5 491 000 kroner i fastlønn for 2019. Opptjent bonus i 2019 var 921 000 kroner. Ordningen er begrenset oppad til 25 pst. av brutto grunnlønn. Annen godtgjørelse utgjorde 202 000 kroner. Pensjonskostnaden var 2 217 000 kroner.

Petoro AS

Administrerende direktør Grethe K. Moen hadde en lønn på 3 477 000 kroner i 2019. I tillegg fikk hun 235 000 kroner i variabel lønn og 180 000 kroner i annen godtgjørelse. Kostnadsførte pensjonsforpliktinger var 1 984 000 kroner.

Administrerende direktør har en bonusordning som kan gi inntil 10 prosent av fastlønn i bonus dersom avtalte mål blir oppnådd.

Gassnova SF

Administrerende direktør Trude Sundset hadde en lønn på 2 301 638 kroner i 2019. I tillegg fikk hun 339 452 kroner i annen godtgjørelse. Kostnadsførte pensjonsforpliktinger var 368 778 kroner.

Statnett SF

Konsernsjef Auke Lont hadde ei lønn på 3 142 030 kroner i 2019. I tillegg fikk han 183 859 kroner i annen godtgjørelse. Kostnadsførte pensjonsforpliktinger var 2 416 504 kroner.

Gassco AS

Administrerende direktør Frode Leversund hadde en lønn på 3 310 000 kroner i 2019. I tillegg fikk han 248 000 kroner i variabel lønn og 23 000 kroner i annen godtgjørelse. Kostnadsførte pensjonsforpliktinger var 215 000 kroner.

Avinor AS

Årslønna for konsernsjef Dag Falk-Petersen var 3 038 000 kr. I tillegg fikk han 22 000 kroner i andre godtgjørelser. Pensjonskostnaden utgjorde 989 000 kroner. Samla godtgjørelse i 2019 var 4 049 000 kroner.

Nye Veier AS

Ingrid Dahl Hovland var administrerende direktør i Nye Veier til og med 1. oktober 2019. Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Anette Aanesland, var konstituert administrerende direktør i perioden 14. oktober 2019 til 31. desember 2019, før hun ble ansatt 1. januar 2020.

Den faste lønna til Ingrid Dahl Hovland var 2 142 000 kr i 2019. I tillegg fikk hun 158 000 kr i andre godtgjørelser. Pensjon var 160 000 kr. Den faste lønna til Anette Aanesland var 1 652 000 kr i 2019. I tillegg fikk hun 111 000 kr i andre godtgjørelser. Pensjon var 160 000 kr.

Vygruppen AS

Den faste lønna for konsernsjef Geir Isaksen var 3 969 000 kr i 2019. I tillegg fikk han 186 000 kr i andre godtgjørelser og 1 073 000 kr i bonus. Pensjonskostnaden utgjorde 938 000 kr. Samla godtgjørelse i 2019 var 6 166 000 kr.

Bonusordninga for konsernsjefen var i 2019 avgrensa til fem månedslønner og knytta til oppnådd resultat.

Bane NOR SF

Den faste lønna til konsernsjef Gorm Frimannslund var 2 925 000 kr i 2019. I tillegg fikk han 8 000 kr i andre godtgjørelser. Pensjon var 233 000 kr.

NRK

Thor Gjermund Eriksen hadde en årslønn på 3,17 millioner kroner i 2019. Kringkastingssjefen omfattes av NRKs kollektive pensjonsforsikringsordninger. Det er innbetalt 128 365 kroner i pensjonspremie til selskapets kollektive pensjonsordning i 2019.

Norsk Tipping

Åsne Havnelid, konserndirektør har en årslønn på 2,8 millioner kroner. Om pensjon skriver Kulturdepartementet: Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Mer fra Dagsavisen