Nyheter

Elever frykter flere vil droppe ut av skolen: Skuffet over kutt i Oslo-budsjettet

Det er et skrikende behov for nytt utstyr til elever som tar yrkesfag i Oslo, mener Elevorganisasjonen. Derfor reagerer de sterkt på byrådets sparekniv i neste års budsjett.

Bilde 1 av 2

Vi er veldig skuffet. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra byrådet.

Det sier Hana Mulalic, leder for Elevorganisasjonen i Oslo. De var forberedt på trange tider, da korona setter sterkt press på Oslos økonomi. Men de ble lange i maska da budsjettet for neste år ble lagt fram forrige onsdag.

Samme ifjor

I fjor reagerte Elevorganisasjonen på at ordningen med utstyr til yrkesfagene ble redusert fra 11 til 5 millioner kroner. I en sak i Dagsavisen uttrykte de sin skuffelse, da de ba om tre ganger så mye fra byrådet. Selv om det også i fjor ble foreslått å sette av fem millioner kroner til utstyrsordningen, ble dette høynet med seks millioner kroner etter budsjettforhandlingene.

Budsjettet byrådet la fram forrige uke inneholdt store kutt. Selv om det ble sagt at skolenes drift skulle skjermes, er det lagt opp til betydelige innstramminger. Og også i år er det foreslått kun fem millioner kroner til utstyr. Nå frykter Elevorganisasjonen at en manglende styrking av utstyrsordningen til yrkesfag kan bli kritisk for elevene i videregående skole.

Motivasjon

  Særlig nå under korona vet vi at mange har slitt med motivasjonen. Det er allerede store mangler når det gjelder utstyr til elever som tar yrkesfag. Mange betaler store summer av egen lomme, og hvis verdifull undervisning blir borte fordi de ikke har godt nok utstyr, så er det en stor fare for at flere vil droppe ut av skolen, sier Mulalic.

Frafallet i videregående skole har vært høyt oppe på agendaen lenge, og det er særlig innen yrkesfag at frafallet har vært størst.

  Nettopp derfor burde byrådet sikre at yrkesfagelevene har de rammene de trenger for å fullføre skolen, sier Mulalic.

Forstår elevene

Det skal være attraktivt å velge yrkesfag. Dette må gjenspeiles i skolene og i utstyrssituasjonen. Elevene skal møte skoler som er faglig sterke, legger til rette for god kvalitet i opplæringen og som kan tilby relevant utstyr. Det er fremdeles forskjeller mellom skolene og verkstedene i Oslo, derfor skjønner jeg elevenes bekymring og ønsket og behovet for bedre utstyr flere steder.

Mortensrudcamp. Sommerskole på Lofsrud ungdomsskole. Rektor ved Sommerskolen er Kirsten Riise. Byråd Inga Marte Thorkildsen.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun påpeker overfor Dagsavisen at byrådet i flere år har øremerket midler til godt og moderne utstyr.

  I år foreslås det tilsvarende sum som i fjor til fornyelse av inventar og utstyr på de yrkesfaglige studieretningene, nemlig fem millioner. Vi har også klart å skjerme skolenes driftsbudsjetter, i tillegg til at vi øker budsjettene til de videregående skolene med totalt ti millioner, sier hun.

Men hun forstår at elevene hadde ønsket seg mer.

  Det er helt riktig som Elevorganisasjonen påpeker at det under budsjettforhandlingene for 2019-budsjettet ble lagt inn seks millioner ekstra i utstyrspotten. I år er budsjettene litt strammere enn tidligere år, men jeg har vært klar på at utstyrsmidlene til yrkesfag måtte videreføres. Det har vi fått til, sier hun.

Thorkildsen vil ta elevenes bekymring på største alvor, sier hun.

  Lykkes vi med å øke andelen som fullfører og består i fag- og yrkesopplæringen vil det gi den enkelte ungdom større muligheter i arbeidslivet og samfunnet, avlaste kommunale tjenester og ikke minst gi byen flere fagarbeidere, legger hun til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: