Nyheter

Her planlegges bekk til 100 millioner – men naboene vil ikke ha den

Oslos bekker skal opp i dagen, det har bystyret bestemt. Bare så synd naboene sier nei takk.

Når kommunen har lyst til å bruke 100 millioner kroner på å fornye og friske opp nabolaget, da tenker vel de fleste at det meste er fryd og gammen. Men i Hovseterdalen (eller Mærradalen blant svært nære venner), er kommunens penger blitt en trussel mot idyllen.

– Dette er litt respektløs bruk av skattebetalernes penger, sier Nicolai Bruusgaard til Dagsavisen.

Han har lenge vært engasjert i Hovseterdalens Venner, en nabolagsaksjon som de siste årene har kastet alle krefter inn i å stoppe kommunens planer om å få bekken opp i dagen.

LES OGSÅ: Et dikt om bystyremøtet i Oslo den tiende juni 2020

Som Dagsavisen skreiv for et par år sida har nemlig Oslo bystyre vedtatt å få byens bekker ut av rør og opp i dagen. Ikke at alle skal tas samtidig, men ideen er at når røra begynner å bli gamle, og uansett snart må fikses, da skal man se om det er mulig å få de opp i dagen. Omtrent nå står Mærradalsbekken for tur.

Omtrent sånn ser dalen ut i dag:

Mærradalen, eller Hovseterdalen da, her fotografert i 2018

Opprinnelig var prisen på prosjektet rundt 20 millioner kroner. Men i forrige uke kunne Akersposten (som har fulgt med på dette litt nøyere enn oss andre) fortelle at prisen har hoppa til hele 70 millioner kroner. Det gjør ikke de lokale aktivistene særlig mye blidere.

Et paradoks

– Vi som bruker dalen og bor i nærheten vet jo at majoriteten ikke ønsker noen bekk der. Det er ikke fordi vi ikke tror det kan bli fint, men fordi det blir en helt annen dal. I dag er det en bruksdal, hvor barn kan løpe fritt uten bekymringer. Folk spiller fotball. Går på ski. Og ikke minst har vi hatt en fantastisk akebakke som har vært et samlingspunkt for hele bydelen, forteller Bruusgaard malerisk.

Han er enig i at det er et paradoks, at naboene ikke vil ha de kommunale prosjektkronene regnende ned over dalføret.

– Det er veldig skjelden man får tilbud om ting som koster 70 millioner. Vær så god! Og så sier vi nei. Og så tvinger de den på oss!

– Vi skriker etter trygge veier og sykkelstier. Det får vi ikke penger til, og så bruker de pengene på noe vi ikke vil ha. På menigmann virker det litt meningsløst, sier han.

Sånn kan Mærradalsbekken bli, hvis Vann- og avløpsetaten får det som de vil.

Vann- og avløpsetatens visjon for dalen med bekk i dagen.

Nå håper Bruusgaard at politikerne på Rådhuset vil snu, og droppe å bruke penger på prosjektet. Lokalpolitikerne fra de største partiene i bydelen har allerede snudd, i Bydelsutvalget er nå flertallet mot.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte ved OUS ut mot rivingsplaner på Rikshospitalet

100 millioner

Enn så lenge jobber Vann- og avløpsetaten (VAV) etter vedtaket som ble gjort i bystyret i 2018. Der slo politikerne fast at man skulle arbeide videre med gjenåpning, men også sikre god medvirkning. Og som prosjektleder i VAV sitter Sutha Ratnavel.

Hun forteller at totalprisen, for hele prosjektet, sannsynligvis vil bli rundt 100 millioner kroner.

– Det er jo kostbart å gjenåpne bekker her i byen, for det er så mange hensyn å ta. Det er infrastruktur, kabler, ledninger, trafikk. Grunnforhold. Og ikke minst brukerinteresser, sier hun.

Ratnavel mener Vann- og avløpsetaten har gjennomført en veldig grundig medvirkningsprosjekt, og at bekken vil styrke naturmangfoldet i området.

Mye følelser

– Det er mange forskjellige meninger rundt dalen. Av tallene vi har fått inn på en spørreundersøkelse, så er det et flertall som ikke vil ha bekken opp, men mange sier også at det blir kjempeflott.

– Er det overraskende å møte så mye lokal motstand? 

– Vi skjønner at det har vært mye følelser rundt dette, det er jo en dal veldig mange har tilhørighet til. Men vi møter også eldre naboer som husker bekken fra sine barnetider. Og gleder seg til å få den frem igjen. Så møter vi småbarnsforeldre som er redd for at barna skal havne i bekken. Vi har jo stor forståelse for dette. Fra borettslagene har det kommet flere som ønsker bekken frem.

– Er 100 millioner en høy pris?

– Jeg synes ikke dette er hårreisende. Vi jobber mye med gjenåpningsprosjekter, og har erfaring med at det koster å gjenåpne bekk i by og anlegge fine parker, sier hun.

Skal til rådhuset

Foreløpig er prosjektet fortsatt ikke helt ferdig. En ekstern kvalitetssikring er snart ferdig, og etter hvert skal prosjektet drøftes videre med etaten og byrådsavdelinga for miljø og samferdsel, som for tida ledes av Arild Hermstad.

Hvis prosjektet overlever så langt kan det tidligst havne på kommunebudsjettet for 2022, med anleggsstart i 2023 en gang. Dagsavisen har i denne runden ikke greid å få tydelige svar på hva byrådet eller bystyreflertallet mener om saken. Det kan rett og slett tyde på at det rødgrønne flertallet ikke har bestemt seg ennå.

– Skal dere lenke dere fast, Nicolai Bruusgaard?

– Jeg håper vi slipper det. Men vi skal stå på så lenge det ikke renner vann i dalen.

PS: Vannstanden i elva skal vanligvis ligge på mellom 15 til 60 centimeter. Vannføringen blir mellom 3 og 200 liter i sekundet. Og se gjerne Vann- og avløpsetatens video av deres visjon for prosjektet.

Sånn kan det bli, et snitt.

LES OGSÅ: På Hovseter stemmer folk Ap, på Røa stemmer de Høyre. Gjett hvor politikerne vil ha ny valgbod!

Mer fra Dagsavisen