Nyheter

Ungdom lærer minst nettvett på skolen

En fersk undersøkelse viser at kun 1 prosent ville gå til lærerne på skolen dersom de ble utsatt for noe ulovlig eller ubehagelig på nett. Og flertallet hevder de lærer mest nettvett på egenhånd.

Tirsdag avholdes det verdensomspennende arrangementet Safer Internet Day i 140 forskjellige land.

I den forbindelse har norsk ungdom mellom 15 og 18 år svart på en undersøkelse utført av Buypass om hva de frykter mest på internett. Overvåking og bildedeling topper listen for det de er mest redd for, og at bare et lite fåtall sier at de betror seg til skolen dersom de opplever noe ubehagelig.

Kun en fjerdedel sier også at skolen gir god nok opplæring i hvordan de skal bli tryggere på nett. Når noe skjer er det foreldrene og politiet de stoler mest på for hjelp.

– Tallene viser at ungdom helst finner ut av ting selv og at skolen ikke gir nødvendig dagsaktuell og relevant opplæring i sikker nettbruk. Dette kan skape en svært utsatt gruppe i samfunnet for truslene vi ser i dag på flere tjenester enn noensinne, enten det er på mobil, datamaskin eller nettbrett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass.

Les også: – Du kan bruke samme metode for å overtale gisseltakere og å få unger til å skru av Playstation

Har ansvar

– Verken skolen eller foreldre kan eller skal kontrollere alt unge i dag gjør på Internett, men vi har et ansvar for å lære dem to viktige egenskaper: Nettvett og kildekritikk. Barn og unge skal ikke føle at de står på bar bakke i møte med nettet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Jan-Christian Kolstø.

– I de nye læreplanene får digitale ferdigheter en tydeligere plass gjennom Kunnskapsløftet 2020. Dette innebærer blant annet god digital dømmekraft og informasjons- og datasikkerhet. Det blir også en sterkere vektlegging av kritisk tenking og kildekritikk i fagene. De nye læreplanene skal nå implementeres i skolen og den enkelte kommune må derfor gjennomføre analyser for å avdekke eventuelle kompetansebehov. Eventuelle behov for økt kompetanse vil da kunne dekkes gjennom etter- og videreutdanningstilbudene, sier Kolstø.

Lærer selv og av hverandre

Trettitre prosent av ungdommene i undersøkelsen oppgir at de allerede har blitt lurt på nett. Noen av de største risikoene er – ifølge EU – digital mobbing, leketøy tilkoblet internett, fake news og det å bli utsatt for sterke rystende bilder og video.

– En uskyldig feil kan få katastrofale utfall for et ungt menneske. Når bare én prosent oppgir at de stoler på skolen sin dersom de skulle bli utsatt for noe ubehagelig på nett, viser det at vi har en ekstra mulighet som vi ikke har utnyttet, til å gi barn og unge bedre kompetanse om internett. Målet er at de skal vite hva som er riktige og trygge valg.Vi må gjøre en felles innsats for å ruste neste generasjon mot moderne kriminalitet, sier Janne Syversen.

Dette frykter ungdom mest på internett:

* 32 prosent oppgir at de er mest redde for å bli overvåket gjennom kamera eller mikrofon.

* 30 prosent frykter å bli frastjålet penger på nettet

* 15 prosent frykter at private bilder kommer på avveie

* 13 prosent frykter ID-tyveri

* 7 prosent frykter at brukerdata brukes mot dem

* 41 prosent sier de er uenige i at skolen gir god nok opplæring i nettvett

* 86 prosent av barn sier de finner ut av hvordan ting fungerer på internett på egen hånd.

Disse stoler de mest på å få hjelp av dersom de opplever noe ubehagelig på nett:

* 42 prosent stoler mest på foreldrene

* 34 prosent stoler mest på vennene sine

* 18 prosent stoler på politiet

* 1 prosent stoler på lærere

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen