Nyheter

42 lærere og ansatte ved Mortensrud skole slår alarm

Lærere og ansatte ved Mortensrud skole i Oslo er bekymret for barna i nærområdet i Søndre Nordstrand, og mener det må øremerkes midler så de får fulgt opp barna. De får støtte av rektor Trond Herbert Johansen.

Bilde 1 av 2

Dårlig økonomi og store språkutfordringer bekymrer lærere ved Mortensrud barneskole. 42 lærere og ansatte har skrevet under et innlegg i Dagsavisen der de ber om mer ressurser til å følge opp barna.

«Hver dag møter vi barn og familier med utfordringer vi ikke har rammebetingelser til å hjelpe på en god måte. Tiltakene som har vært satt inn har ikke fungert godt nok. De har vært kortsiktige og overfladiske.»

Les hele innlegget her: Vi trenger tiltak som virker på Mortensrud

– Våre elever

Mortensrud skole er en barneskole i bydel Søndre Nordstrand, samme bydel der en 21-åring ble skutt og drept i helga. Før jul varslet både lærere og FAU ved ungdomsskolen Lofsrud om en bekymringsfull utvikling i nærområdet. Debattinnegget, som Lofsrud-lærerne skrev hos NRK Ytring før jul, er blant det Mortensrud-lærere og ansatte viser til i dag. De ansatte ved Mortensrud barneskole avgir barn til Lofsrud.

«Vi kjenner flere av ungdommene som sliter i bydelen. Noen av dem har vært våre elever. De var barn som skolen ikke hadde ressurser og kompetanse til å hjelpe,» skriver de ansatte.

Og de får full støtte av skolens rektor, Trond Herbert «Hebbe» Johansen.

– Ja, jeg stiller meg hundre prosent bak lærernes skriv, som jeg synes skisserer utfordringene på Mortensrud barneskole på en tydelig og god måte, sier han til Dagsavisen.

Rektor på Mortensrud barneskole, Trond Herbert Johansen, vil at politikerne endrer finansieringsmodellen for skolene.

Trond Herbert Johansen. Foto: Privat

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Finansieringen

Han viser til at Mortensrud har flotte elever og kompetente lærere.

–  Men skal vi lykkes i å nå byrådets mål, må vi slutte med stykkprisfinansiering og finne en annen ordning for å få økonomiske midler slik at vi kan ta tak og jobbe med de utfordringene vi har, sier Johansen.

Forebygging og språkopplæring er viktig i en bydel der nærmiljøet er preget av mange konflikter, og naboskolen Lofsrud har varslet om en skolehverdag med trusler og vold.

Les også: Jeg skjønner godt de som flytter fra Mortensrud. Det hadde jeg gjort òg

Språkutfordringer

Den kanskje aller største utfordringen på Mortensrud barneskole er språkundervisningen. Skolen har 95 prosent fremmedspråklige elever, bare i én klasse kan det være opptil 21 forskjellige språk. Mye av lærernes tid går med til å nøste opp i misforståelser og språklige konflikter.

– Mange elever kommer til skolen første skoledag med vesentlig svakere norskkunnskaper enn forventet.  I tillegg har Mortensrud mange elever med ett eller flere spesielle behov som de av ulike årsaker trenger hjelp til. Da sier det seg selv at lærerne trenger øremerkede midler for å kunne møte de behovene barna har, sier Johansen.

Les også: NRK: Ungdommer på Oslo-skole betaler for egen sikkerhet

Vil lytte

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) reagerer med glede på brevet fra de ansatte på Mortensrud skole.

– Vi hilser lærernes erfaringer velkomne. Dette viser hvor viktig det er at vi har en god ytringskultur, sier hun.

– Lærerne må føle seg trygge, de må føle seg sett og hørt. Det skal de.

Hun forteller at byrådet og Osloskolen jobber hardt for å flytte fagfolk ut til skolene, og særlig å styrke satsingene Barnehjernevernet og Oslohjelpa.

– Det er ingen grunn til å være fornøyd. Selv om ting går i riktig retning, så er det store problemer skolen står overfor.

– Leser du dette som et angrep på din politikk?

– Nei, absolutt ikke. Jeg oppfatter dette som en sterk støtte til retninga vi har pekt ut, sier hun.

– Jeg er ikke engang uenig i budskapet. Jeg er tvert imot 100 prosent enig.

Saken fortsetter under bildet

Oslo  20180913.
Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) under en høring torsdag.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Les også: Fyrverkeri skutt opp innendørs på flere Oslo-skoler

Kravene

De ansatte på Mortensrud stiller tre krav i brevet sitt. Slik svarer byråden:

Øremerkede midler til helsesykepleiere, sosiallærere og miljøterapeuter:

– Jeg synes det er et godt forslag, som vi må snakke med både bydelene og Utdanningsetaten om. Enten kan man gjøre det gjennom øremerka midler, i en pott på utsida av det ordinære finansieringssystemet for skolene, eller ved at bydelen bidrar med å ha flere fagfolk til stede på skolene. Men en løsning, det må vi finne.

Fjern stykkprisfinansieringen:

– Vi er i gang. 100 prosent enig. Men vi har prioritert videregående skole først, fordi der var det så prekært. Vi kan ikke fortsette med dagens system.

Øk midler til språkopplæring:

– Det er i gang et arbeid for å se hvordan vi kan gjøre dette på en god måte. Jeg er glad for at også den nye utdanningsdirektøren er veldig opptatt av dette.

Les også: Fontenehuset i Oslo Sør blir en realitet

Mer fra Dagsavisen