Nyheter

Høyre vil snu opp-ned på Oslos pensjonsordning

Oslos pensjonsutgifter er i ferd med å skyte i taket. Nå vil Høyre legge om hele kommunens pensjonssystem for å spare hundrevis av millioner.

Øystein Sundelin. Politiker (H). Høyres gruppeleder i Oslo bystyre. Rådhuset.

– Oslo må stramme voldsomt inn på budsjettet i årene som kommer, og vi er nødt til å reformere pensjonssystemet for å skape et større handlingsrom, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Dagsavisen.

I dag har Oslo kommune, i likhet med størsteparten av offentlig sektor, en ytelsesbasert pensjonsordning. Kort fortalt betyr det at ansatte i kommunen har rett på en fast andel av lønna si i pensjon resten av livet. I Oslo er denne andelen på 67 prosent for de aller fleste.

I stedet tar Høyre nå til orde for en innskuddsbasert pensjonsordning, slik som er vanlig i privat sektor. Her betaler arbeidsgiver en del av lønna di inn i et pensjonsfond, og det er den summen du sitter igjen med når du blir pensjonist som utgjør pensjonen din. Pensjonen din avhenger da ikke av en prosentandel av lønna, men av hvor mye som er betalt inn i fondet og avkastningen til fondet.

De ønsker den nye ordningen for nyansatte i kommunen fra og med en viss dato. Høyre understreker altså at ingen som jobber i kommunen i dag vil miste opptjente rettigheter med den nye ordningen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sparer penger

Det er særlig tre hovedgrunner Høyre har til å ville legge om pensjonsordningen for kommunens ansatte: Å gå over til en innskuddsordning vil gjøre pensjonsordningen likere den som finnes i privat sektor, noe som gjør det lettere å bytte arbeidsplass fra offentlig til privat sektor, og vice versa.

Høyre mener også at man får større frihet til å forvalte egen pensjon, og at dette kan føre til at man får en høyere pensjon til slutt enn man vil ved en innskuddsordning.

Og til slutt, spare penger for kommunen. I 2020 regner Oslo kommune med å bruke 8 prosent av budsjettet på pensjon. I 2023 er dette tallet 8,8 prosent. På toppen av dette kommer de mange tusen ansatte i utdanningssektoren som har en egen pensjonskasse. For disse finnes det ikke nøyaktige beregninger for framtidige pensjonsutgifter.

I sitt alternative Oslobudsjett regner Høyre med å spare 39 millioner i pensjonskostander neste år, der de later som de innfører det nye systemet fra 1. juli. I årene som kommer regner de med å spare 117 millioner i 2021 og 194 millioner i 2022 og 272 millioner i 2023.

– Det er ingen grunn til at Oslo kommune skal være ledende på pensjon. Vi skal ha gode pensjonsordninger, men ikke ledende, sier Sundelin.

Les også: Jobber fullt for halv pensjon

6 prosent av lønna

Oslo kommune har også noe som kalles premieavviksfondet, som er en slags garantiordning for at du får den pensjonen du har krav på, også i perioder med lave renter. For 2020 setter byrådet inn 400 millioner i dette fondet. Disse pengene øyner nå Høyre en mulighet for å spare.

I sitt alternative budsjett legger Høyre opp til et innskudd på 6 prosent av lønna. Loven sier at mellom 2 og 7 prosent av lønna skal settes av, så Høyre legger seg her i det øvre skiktet, men Sundelin understreker at den nøyaktige innretningen må forhandles om med organisasjonene i arbeidslivet.

Rene innskuddspensjonsordninger er uvanlig i kommunene. Men i for eksempel de private barnehagene finnes det en såkalt hybridpensjon, en slags blanding slik at verken arbeidstaker eller arbeidsgiver sitter igjen med hele risikoen for pensjonsfondet. Sundelin sier han er villig til å også se på den type løsning for kommunen.

– Jeg vil ikke avvise noen løsninger. Derfor skulle jeg ønske at byrådet løftet denne problematikken og gått i dialog for å diskutere dette. Da hadde vi fått innsikt i alles ønsker, mål og prioriteringer. Så lenge byrådet velger å la denne ballen ligge død utsetter man det som faktisk er et problem i fire nye år, sier han.

Les også: Regjeringspartiene trosser egen plattform om pensjon fra første krone