Nyheter

Mener fødetilbudet i Oslo blir forsømt

Tuva Moflag skulle føde og hadde sterke smerter. På sykehuset i Oslo hadde ingen tid til å lytte og hun ble bedt om å gå seg en tur. Det endte med hastekeisersnitt. Nå mener Moflag at fødetilbudet i storbyene må prioriteres.

Stortingsrepresetnant for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag.