Nyheter

Mener fødetilbudet i Oslo blir forsømt

Tuva Moflag skulle føde og hadde sterke smerter. På sykehuset i Oslo hadde ingen tid til å lytte og hun ble bedt om å gå seg en tur. Det endte med hastekeisersnitt. Nå mener Moflag at fødetilbudet i storbyene må prioriteres.

Som førstegangsfødende på Ullevål sykehus ble Tuva Moflag (Ap) liggende alene på et venterom for lenge. Det endte med hastekeisersnitt.

– Jeg hadde smerter og forsøkte å fortelle at hodet ikke hadde festet seg og at vannet hadde gått, men opplevde at de ikke hadde tid til å lytte. Isteden ba de meg å gå meg en tur i området, sier Tuva Moflag, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen.

Da hun skulle føde hadde hun så sterke smerter at hun nektet å bevege seg noe sted og fikk isteden plass på et venterom.

– Ja, jeg ble litt forbannet for jeg følte ikke at jeg ble tatt på alvor, sier hun.

Moflag har tidligere skrevet om fødselshistorien sin i et debattinnlegg i VG. Der understreker hun hvor viktig det er å sette søkelyset på distriktenes fødetilbud, men: «Like alvorlig er det pressede fødetilbudet vi har i de store byene. Derfor er det viktig at også kvinner i byene løfter fanen og krever en bedre fødselsomsorg i hele landet,» skriver hun.

Les også: Kraftig økning i antall avvik ved fødeavdelingen på Ullevål – jordmødre krever flere på jobb

Jordmorflukt

I går skrev Dagsavisen om bemanningssituasjonen ved fødeavdelingene her til lands. Ifølge en undersøkelse fra Den norske jordmorforeningen, vurderer over halvparten av de 444 spurte jordmødrene å slutte i jobben.

Åtte av ti oppgir arbeidspress som årsak. Ahus har fødeavdelingen med flest som vurderer å si opp, med over 65 prosent. Ved Oslo universitetssykehus svarer nærmere halvparten av jordmødrene det samme.

Les også: Frykter jordmorflukt fra Ahus

Dramatisk

Tuva Moflag påpeker at fødetilbudet i de store byene som Oslo lider under for stramme budsjetter, og at det ikke blir tatt nok hensyn til at fødeavdelingene må være i beredskap for flere fødsler samtidig. Selv ble hun overlatt fullstendig til seg selv på et venterom helt til det ble dramatisk.

– Jeg ble ikke undersøkt, ikke sjekket hvor stor åpning det var og jeg var for det meste overlatt til meg selv. Kort tid etter begynte det å gjøre ordentlig vondt og det føltes som om en fot var på vei ut. Da jeg til slutt ble undersøkt viste det seg at jeg hadde åtte centimeter åpning og siden ungen lå med beina først ble det satt i gang hastekeisersnitt. Plutselig var det både anestesilege, jordmor og minst 15 mennesker inne på rommet og det føltes veldig kaotisk, sier Moflag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Storbyproblem

– I ettertid har jeg spurt meg selv om dette kunne vært unngått om de ikke var så travle i utgangspunktet, sier Tuva Moflag.
Men jordmødrene på sykehusene i Oslo og Akershus har ofte så høyt arbeidspress at de ikke har tid til å følge opp gravide like godt som på mindre sykehus. Kapasiteten er så presset at en del kvinner ender med å føde hjemme.

– Når fødslene går bra, straffes fødeavdelingene med lavere budsjetter. Sånn har det vært på fødeavdelingene i de store byene i mange år, og det er ikke godt nok, sier Moflag.

Neste uke legger Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet  fram et forslag der Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å rammefinansiere fødselsomsorgen, slik at kvalitet blir premiert. Målet er at en sikrer forsvarlig bemanning som et akuttilbud.
For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Nyeste fra Dagsavisen.no: