Nyheter

Oslos bydeler makser egen politikerlønn

Over hele byen skal bydelene sette politikerlønna i disse dager. Så langt har alle unntatt én gitt seg selv full pott. – Provoserende, mener Grorud-politiker fra Rødt.

Oslo  20150928.
Oslo øst sett fra Holmenkollen. Hellerud, Tveita, deler av Groruddalen, Sandaker.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bydelspolitikerne i Oslos 15 bydeler får bestemme sine egne honorarer. Siden dette ikke er fulltidsjobber, men noe politikerne gjør ved siden av jobben, får de også betalt for møter.

Men de kan ikke sette den helt fritt. Bystyret har bestemt at man kan velge mellom to forskjellige satser for lønn til leder og nestleder i bydelsutvalgene.

  • I «Alternativ 1» tjener leder 99.550 kroner per år. Nestleder tjener 28.398.
  • «Alternativ 2» er rundt dobbelt så lukrativ. Her tjener leder 179.815 kroner, mens nestleder tjener 59.339 kroner.

Uansett hvilket alternativ man velger får leder 4.441 kroner per møte i tillegg. Nestleder (og vanlige medlemmer av bydelsutvalgene) får 2.065 kroner.

Les også: Disse er blant de best lønnede direktørene i Oslo kommune (DA+)

Bråk på Grorud

Dagsavisen har spurt alle de 15 bydelene i Oslo om de gir sine politikere den høyeste eller laveste satsen. Til nå har 12 bydeler bestemt seg. Av dem er det kun én bydel som har gått for det minste beløpet, MDG-styrte Grünerløkka. Alna, Gamle Oslo og Stovner har ikke bestemt seg.

At bydelspolitikerne gir seg selv det største beløpet er ikke bare populært.

En av bydelene der det har blitt høylytt krangling om kompensasjonen for politikerne er i Grorud. Bydelen har lenge vært i økonomisk trøbbel, og i forbindelse med at budsjettet ble vedtatt fjor valgte politikerne å sette ned sine egne honorarer fra høyeste til laveste sats for å redde deler av ungdomstilbudet.
Men nå, når det nye bydelsutvalget ble konstituert for et par uker sida, satte politikerne seg selv opp igjen til høyeste sats.

Det fikk alle partier, med unntak av Arbeiderpartiet og SV –  som styrer bydelen, til å alliere seg om å få satt ned honoraret. Rødt, Høyre, MDG og Frp stod alle sammen for å få ned satsen, men tapte.

– Begrunnelsen var at siden bydel Grorud er i en vanskelig økonomisk situasjon burde alle politikere ha lavest mulig honorar. Vi har en litt annen holdning. Når bydelen har utfordringer må vi være i stand til å håndtere de utfordringene. Det handler om hva du som lokalpolitiker skal bruke tid på. Vi må prioritere å bruke tid på vår egen bydel, samarbeide med nærliggende bydeler og samarbeide med rådhuset, og så videre, sier BU-leder i bydel Grorud, Anders Røberg-Larsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rødt: Provoserende!

Han mener også at det er en ubalanse i makt mellom administrasjonen og politikerne i bydelene. Denne kan man redusere med høyere kompensesjon blant annet ved at politikerne får tid til å koble seg tidligere inn i budsjettprosessene.

– Det er også merkelig om Grorud som er styrt av Ap skal ligge på den laveste satsen, mens for eksempel Høyre-styrte bydeler som Ullern eller Vestre Aker skal ha den høyeste satsen.

Ja Til Park i Nydalen inviterer til lunsj i det "grønne" med sentrale politiske partier i Oslo om opprettelse av park i Nydalen. 
 Leder i byutviklingskomiteen og fra Oslo Arbeiderpartii: Anders Røberg-Larsen.

Partiet Rødt har gått i bresjen for å få satt ned politikerhonoraret lenge. Bydelspolitiker Mari Rise Knutsen sier hun mener det er galt at politikerne skal få maksimal sats samtidig som bydelen må kutte i viktige tjenester for innbyggerne.

– I vår bydel kunne vi spart 600.000 hvis absolutt alle politikere i absolutt alle utvalg ble satt ned til laveste sats. Det kunne for eksempel dekket 400 dager med vikar i barnehagene. Vi syntes det er provoserende at SV og Ap argumenterer for den høyeste satsen, sier Knutsen.

– Veldig lite godtgjørelse

Bare bydel Grünerløkka har valgt den lave satsen. Der er Geir Storli Jensen fra Miljøpartiet de Grønne splitter ny BU-leder. Men han vil ikke skryte noe særlig av nøysomheten.

MØYSOM: Geir Storli Jensen er BU-leder i bydel Grünerløkka på vegne av MDG.

– Det var ikke noe særlig debatt om det på BU-møtet. Vi har hatt tradisjon for den lave modellen, sier han.

Han sier bydelen ønsker å få mest mulig tjenester til innbyggerne ut av de begrensede midlene, men vil likevel ikke kritisere kollegene som har gått for mer penger i lomma.

– Jeg ser jo at det er en utfordring for lokalpolitikerne å være tilgjengelig, når man ikke er frikjøpt i så stor grad.

Selv har Storli Jensen gått ned i stilling på dagjobben, for å få mer tid til vervet. Han anslår at han kommer ut omtrent i null.

– Generelt er det fint å begrense politikerlønninger. Men jeg ser jo at det er veldig lite godtgjørelse i bydelsutvalgene i utgangspunktet, sier han.