Nyheter

Oslo starter mentorordning i skolen for å hjelpe flere til å fullføre videregående

Det er 23 videregående skoler i Oslo. Ved fem av dem fullfører og består under 60 prosent av elevene. Det er ikke tilfeldig.

– En trygg og stødig voksenperson i form av en frivillig, velfungerende mentor, kan bidra sterkt til at en   ungdom etter hvert fullfører videregående opplæring. Dette er noe mange tenåringer ville profittert på i en utfordrende hverdag, mener rektor på Lofsrud skole, Per Øyvind Hammerstad, her i prat med Noah (15).