Nyheter

– Det er krisestemning på Nav-kontorene i Oslo

Sosialombudet i Oslo og Akershus melder om klienter som ikke får penger og ansatte som sykmelder seg.

får ikke penger: Pasientombudet har blitt kontaktet av en rekke Nav-klienter som ikke har fått pengene sine. ILLUSTRASJONSFOTO: HILDE UNOSEN

– Det er krisestemning på Nav-kontorene i Oslo.

Det sier Sosialombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen. Den siste tida har hun blitt kontaktet av både frustrerte og slitne klienter og ansatte i Nav Oslo.

Saksbehandlingsprogrammet Fasit har vært ustabilt og hindret saksbehandlingen siden mars i år. Kristensen er bekymret for at vesentlig lenger saksbehandlingstid i verste fall kan føre til at klienter blir gående i flere dager uten penger til mat fordi nødhjelpssøknader blir liggende ubehandlet.

– Når søknadene ikke kan behandles mister klientene inntekten sin. De har ikke en buffer fordi de hele tida lever på et minimum, sier Kristensen, og legger til at hun er blitt kontaktet av ansatte i Nav som melder om arbeidsrelaterte sykmeldinger.

Arendal  20170817.
Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen under helsedebatt under Arendalsuka om sykehusøkonomi og framtida for sykehusene våre.
 Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sosialombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Les også: Protestene mot kutt i AAP begynte på Facebook. Nå har aksjonistene etablert en egen forening

It-systemet svikter

Problemer med saksbehandlingsprogrammet skal ha ført til at:

* De ansatte ikke får logget inn i systemet.

* Søknader registres på feil plass.

* Brukere har vært umulig å søke opp når de henvender seg i publikumsmottaket.

* Vedtak som er skrevet forsvinner før de kan godkjennes av leder og journaler blir ikke lagret.

Sosialombudet forteller at bekymringene fra de 15 kontorene i Oslo har vært entydige, med unntak av 3–4 av kontorer.

Bydelsdirektøren i Alna, Marius Trana forteller at Nav Alna har måttet ansette tre nye for å kunne håndtere den utfordrende saksbehandlingen.

– Vi har satt på dobbelt så mange ressurser, og flyttet folk fra andre områder inn på saksbehandling.

Han forteller at det ansatte har måttet jobbe mye overtid, og at det har vært en belastende situasjon, fordi det har vart over så lang tid.

– Vi er fortsatt usikre på når situasjonen blir stabil. Det er ekstra krevende. Først og fremst har det vært uheldig for brukerne som har fått en forsinkelse på utbetalingen, sier Trana.

Les også: Nav-brukere er stort sett fornøyde

Akutte løsninger

– Vi har måttet operere med kronekort, taxikort og andre akuttløsninger fordi vi ikke har greid å betale i tide.

Bydelsdirektøren kjenner ikke til tilfeller der de ansatte har tatt ut arbeidsrelatert sykmelding, men vet at de har satt et tak på hvor mye overtid de Nav-ansatte kan jobbe.

De har måttet endre ferielistene for å få kabalen til å gå opp, og de vært nødt til å kutte oppfølging av brukere for å kunne sette alle ressurser på saksbehandling. De tre nyansatte utgjør i tillegg en ekstra utgift på lønnsbudsjettet. Han håper løsningen ikke er langt unna.

– Jeg har fått beskjed om at problemet ligger hos underleverandørene, og jeg har blitt forsikret om at de jobber med å fikse det. Men jeg vet jo ikke når det vil skje, vi er jo bare brukere av et fagsystem, og ansvaret for fagsystemet ligger et annet sted i kommunen, sier han.

Beklager situasjonen

Kommunaldirektør i byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg, Svein Lyngroth, er kjent med at driftssituasjonen har vært ustabil og jobber med problemet.

– Dette er alvorlig og vi må bare beklage at det har gitt en stor belastning til brukere og medarbeidere.

Lyngroth forteller at de fortsatt jobber for fullt med sine interne systemer og underleverandører for å løse problemet.

– Vet dere i dag når dere kommer i havn med problemene?

– Vi ser at det går bedre med systemet nå. Det er restansene som er hovedproblemet, det vil si de sakene som tok lengre tid å gjennomføre på grunn av systemfeilene, og som dermed hoper seg opp sammen med de andre sakene.

Han er kjent med at brukere har fått utsatt saksbehandlingstiden sin.

– Jeg kjenner ikke til alle detaljene rundt sykefraværet til de ansatte, men jeg forstår at det oppleves som en påkjenning.