Nyheter

Lå fem døgn på sykehus med brudd i ryggen

Etter en ulykke hjemme, lå Sissel Møller (73) i fem døgn på Ullevål sykehus før det ble oppdaget at hun i tillegg til en knust skulder, hadde flere brudd i ryggen.

1 av 3

Et fall i trappen skulle bli starten på et mareritt for demente Sissel Møller og hennes pårørende.

Stedatteren fortviler og retter kraftig kritikk mot både sykehus og bydel:

Sykehuset for rot, unødvendig undersøkelse og manglende oppfølging og behandling.

Bydel Østensjø for mangel på forsvarlig tilbud.

– Vi ønsker å sette søkelyset på eldreomsorgen gjennom vår historie. Pappa mener at det er et overtramp at bydelen ikke kan gi den omsorgen de skal i henhold kommuneplanen. At det gikk ti dager uten at hun fikk den behandlingen hun trengte er ikke holdbart, sier Sissel Møllers stedatter Tone Ims Larssen, og datter til Sissels ektemann Arnulf Larssen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

10 døgn

I 10 døgn ble hun liggende på Ullevål sykehus, i store smerter. Bydelen ville ha henne på korttidsplass på sykehjem.

Sykehuset nektet.

De ville ikke skrive henne ut før hun hadde fått plass på et av Bydel Østensjøs rehabiliteringstilbud.

Noe bydelen ikke kunne tilby.

Først etter at Sissel Møller og ektemannen Arnulf Larssen gjennom sin stedatter hadde fortalt historien til Dagsavisen, fikk hun tilbud om rehabiliteringsplass på Ryen helsehus avdeling Økern, hvor hun nå omsider er installert.

Men problemene var ikke over av den grunn.

– Søndag kveld fikk vi vite at det hadde brutt ut flere tilfeller av omgangssyke, så ingen får komme på besøk. Det betyr også at Sissel bare ligger der uten den rehabilitering hun trenger sårt. Da hun falt fikk vi høre at det var viktig med opptrening umiddelbart. Nå har det gått to uker uten noen ting, sier Tone Ims Larssen fortvilet.

Som mandag kveld fikk nok en nedslående beskjed.

– Da fikk vi vite at bydelen aldri hadde søkt Sissel inn på rehabilitering, og det var et stort sjokk for oss. Bydelen svarte at bestillingen gikk på hverdagsmestring med sikte på å komme seg hjem. Det vil si at helsehuset kun er oppbevaring, sier hun.

Les også: – Byrådet svikter de eldre

Falt

Historien startet 30. desember, på morgenen.

– Jeg prater med faren min på telefonen hver morgen 8.30. Mens jeg pratet med ham denne morgenen, sto kona Sissel opp, og gikk opp en ganske bratt trapp til andre etasje. Da hun var nesten på toppen, falt hun bakover, og ned trappen. Hun mistet bevisstheten, og lå forslått i bunn av trappa. Jeg instruerer pappa i førstehjelp, mens jeg via sønnen min får tak i ambulanse. Jeg hiver på meg ytterklær, og drar hjem til pappa og Sissel som bor ti minutter unna. Her får jeg først frigjort luftveier og deretter lagt henne i stabilt sykeleie, før to ambulanser ankommer, sier Tone Ims Larssen.

Les også: Kåffa-legenden trodde han skulle i 80-årslag. Ble hedret av Kongen.

Kontrabeskjed

På vei til Ullevål sykehus, som er primærsykehuset til pasienten, får de kontrabeskjed, og at de skal dra til Oslo kommunale legevakt i stedet.

– Hun kommer etter hvert til noenlunde bevissthet men snakker uklart og usammenhengende. På legevakta blir det tatt bilde av hodet og skuldra. Bildene viser at venstre skulder nærmest er knust i fallet, sier hun.

På legevakta blir hun etter seks timer kjørt til Ullevål for å bli klargjort for operasjon av skuldra.

Der venter ny beskjed om at operasjonen var utsatt, på grunn av akutte tilfeller, og at de ikke hadde full bemanning i jula.

– Etter dette drar pappa hjem, og tirsdag morgen, dagen før operasjonen får de igjen beskjed om at operasjonen er utsatt. Uten noen som helst forklaring. Da hadde Sissel hatt en smertefull natt på sykehuset.

Etter 10 døgn på Ullvål, fikk hun plass på Ryen Helsehus, avdeling Økern. Men rehabiliteringen har ennå ikke kommet i gang. FOTO: PRIVAT

Tok feil pasient

– På kvelden 2. januar oppdager vi at hun er mørkeblå på ryggen, fra korsryggen og opp. Vi presser på for å få tatt nye røntgenbilder, noe de først kunne dagen etter på grunn av personalmangel. Da viser det seg at hun også har flere brudd og brister i ryggen. Gang på gang hadde helsepersonell prøvd å få henne opp av senga mens hun hylte av smerte. Ingen tenkte at det kunne være andre årsaker enn skuldra, sier stedatteren stille.

– På sykehuset beklaget de at de ikke hadde oppdaget dette, sier hun.

Ikke nok med det. dagen etter, 3. januar ble hun hentet for å bli sendt for å ta ultralyd av nyrene. For å få gjort dette hadde de måtte snu og vende på henne for å gjøre jobben. Problemet var at det var damen i naborommet som skulle ta ultralyd.

– Godt at det bare var ultralyd, og ikke operasjon, sier hun lakonisk.

Også i dette tilfellet beklaget sykehuset på det sterkeste.

Etter 10 dager på Ullevål, var hun klar til å skrives ut, og sendes på rehabilitering.

FOTO: Privat

Stengt

– Vi ringte bydelen sist fredag, og fikk da vite at hun skulle overføres til helsehuset på Ryen. Men det er stengt på grunn av rehabilitering. De plassene er nå på Økern sykehjem i stedet. Da vi ringer mandag for å vite mer, får vi høre at det ikke er plass der, sier hun.

– Vi får vite at på Ullevål ligger det ni eldre utskrivningsklare pasienter fra Bydel Østensjø. Men bydelen har ikke plasser. På grunn av fare for komplikasjoner etter sykehusoppholdet og bruddene er det viktig at hun raskt kommer til rehabilitering, sier Tone Ims Larssen.

Etter at hun snakket med bydelen mandag morgen reiste et «team» på en person fra bydelen opp til Sissel Møller på Ullevål.

– Vedkommende spurte om hun hadde det bra, om hun ville hjem, og om hun hadde noen til å passe på seg. Hun svarte ja, uten å vite hva hun svarte på. Hun ble veldig oppbrakt etter møtet. I slike dialogmøter skal både pårørende, sykepleiere samt pasienten være til stede. Ingen av disse vilkårene ble fulgt, sier hun.

Ekteparet har helt fram til nå vært et aktivt ektepar. – Pappa er 82 år, og dette er også skremmende for ham. Han vil gjerne ha henne hjem, men han er redd for at livskvaliteten nå blir kraftig forringet om hun ikke får den rehabiliteringen hun har krav på. Vi har tidligere søkt om plass på dagsenter, hvor vi har påpekt at hun er dement, men også her er det lange ventelister. Vi har også prøvd å få kjøpt en privat plass. Det eneste stedet vi fant hadde ikke rehabilitering av den type pasienter. Det er nesten håpløst å bli gammel i bydelen, sier hun.

Les også: Betaler 8.000 i måneden for et kott

Utslitt

– Det er enkeltpersoner gjør en fantastisk jobb, men det er et regime som er avhengig av hverandre. Bare det å få smertestillende for brudd i ryggen måtte få godkjennelse av en lege som ikke var der. Vi har også etterspurt bilder og informasjon av ansvarlig lege på Ullevål. Dette har jeg gjort via nettet og pappa gjort skriftlig, foreløpig har vi ikke mottatt noe, sier hun.

Sissel Møller viste de første tegnene på at hun begynte å bli dement for fem år siden.

To ganger har også faren blitt kjørt til sykehus i ambulanse.

– Pappa har vært utslitt etter å ha pleiet kona hjemme. Han er fortvilet over at han ikke får oppfølging av fastlegen og bydelen. Han aner heller ikke hvor han skal henvende seg for å få hjelp, sier hun.

– Dette er ikke et Oslo jeg vil være en del av, avslutter hun.

Tone Ims Larssen er, i tillegg til å være datter og stedatter, også leder av Oslo Frp, vara til bystyret og sitter i Forliksrådet.

Lest denne?: Donald Trump foreslår stadig vekk å trekke USA ut av NATO

Svarer:

Både Bydel Østensjø, helsebyråd Tone Tellevik Dahl og Ullevål sykehus har sett reportasjen. To av tre beklager.

– Når jeg leser saken blir jeg sjokkert over behandlingen som er gitt på sykehuset. Når man blir utsatt for en ulykke må vi forvente mer av landets ledende sykehus enn rot med journaler, manglende undersøkelser og noe som tyder på fravær av smertelindring. Det også sterkt beklagelig at samhandlingen mellom sykehuset og bydelen ikke har fungert. Jeg er like interessert som de pårørende i å få klarhet i hva som er har skjedd, skriver helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– Med dette byrået har stadig flere fått raskere plass. Over 90 prosent av søkerne får plass med en gang. Vi åpner 13 nye bygg fra 2020–2023. Det vil si at vi åpner nesten et nytt beboerrom hver eneste dag i denne perioden. Nye moderne Ryen helsehus står ferdig i 2020. Ryen helsehus driftes som vanlig i midlertidige sykehjemslokaler på Økern i byggeperioden, sier byråden.

Virusutbrudd

Også bydel Østensjø er forelagt saken om Sissel Møller.

– Vi kjenner oss ikke igjen i saksfremstillingen, men kan ikke gå inn i enkeltsaker i media. På generelt grunnlag vil jeg presisere at vi i bydelen har dedikerte ansatte som daglig legger ned en stor innsats for at Bydel Østensjø skal være et godt sted å bli gammel, skriver avdelingsdirektør Jatinder Sharma, avdeling mestring og omsorg Bydel Østensjø i en e-post til Dagsavisen.

– Vi sender aldri pasienter hjem, som ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte med tjenester i hjemmet. Rundt nyttår førte et virusutbrudd på Ryen helsehus til at flere måtte vente på å komme videre til korttidsopphold på sykehjem etter et sykehusopphold. Derfor ble pasienter som ikke kunde sendes hjem, liggende lenger enn vanlig på sykehus, sier Sharma.

– Klanderverdig

Ullevål sykehus er fritatt fra taushetsplikten i denne saken.

– Pasienten falt i trapp 30. desember og pådro seg et alvorlig skulderbrudd, bekrefter Vera Halvorsen, avdelingsleder ved Ortopedisk avdeling Ullevål.

«Pasienten hadde også slått hodet, men undersøkelser ved legevakten avdekket ikke hjerneskade. Hun hadde imidlertid en forvirringstilstand, men det var ved ankomst ikke angitt andre smertelokalisasjoner enn skulderen. Det er spesifikt angitt i journalen at pasienten kunne forklare seg om smertebildet. Ved den type brudd som Møller hadde, er det vår rutine å kartlegge bruddet med CT-undersøkelse. Denne undersøkelsen ble foretatt tre dager etter hun kom til sykehuset fordi vi med tanke på hennes generelle helsetilstand ikke prioriterte å få utført undersøkelsen raskere. Det var en feiltakelse fra vår side at pasienten sto på operasjonsprogrammet – og ble utsatt – to påfølgende dager. Det korrekte hadde vært at den endelige beslutning om hvorvidt pasienten skulle opereres, og med hvilken metode, hadde blitt utsatt til etter CT-undersøkelsen var utført. Den mest aktuelle operasjonsmetode for pasientens brudd, en skulderprotese, settes ikke inn på pasient som ikke kan samarbeide om rehabilitering rask etter inngrepet. Det er klanderverdig at de pårørende i denne ventetida ikke ble informert om disse overveielsene. Det er også beklagelig at pasienten hadde unødvendige fasteperioder», skriver Halvorsen i en epost til Dagsavisen.

Smerter

«Pasienten hadde under første del av innleggelsen sterke smerter i skulderen. Etter et par dager ble det klart at hun også hadde ryggsmerter. Røntgen, tatt etter tre dager, viste at hun hadde en brudd i lendevirvel 2. Ryggvirvelen var i svært liten grad trykket sammen og ikke ute av stilling. Denne typen ryggbrudd gir ofte smerter, men er isolert sett sjelden en tilstand som krever sykehusinnleggelse. Sammenfattet med hennes skulderbrudd og hennes øvrige helsetilstand, er man imidlertid helt på det rene med at pasienten var i behov av sykehusinnleggelse og påfølgende rehabilitering for å gjenvinne sitt tidligere funksjonsnivå», skriver hun videre.

Det er ikke vanlig å ta røntgen av kroppsområder hvor det ikke er mistanke om bruddskade, men i denne pasientens tilfelle, burde man sannsynligvis vært mer på vakt siden skademekanismen var fall i trapp hvor ryggbrudd ikke sjelden forekommer.

«Pasienten fikk utført en unødvendig ultralydundersøkelse av nyrene. Tilsynslege bestilte undersøkelse på feil pasient, hvilket selvfølgelig er sterkt å beklage. Til informasjon blir det før operative inngrep gjennomgått sjekkprosedyrer som skal hindre at feil pasient blir operert, at det blir operert feil organ, med feil prosedyre eller i feil bein eller arm», avlutter Vera Halvorsen.