– Byrådet svikter de eldre

Leder av helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, James Stove Lorentzen (H), mener byrådet svikter de eldre. Han får støtte av Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen.

 

– Det er svært overraskende og problematisk at hjemmetjenestene til eldre faktisk reduseres under dette byrådet, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

I gårsdagens Dagsavisen sa byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl, blant annet dette om 84 år gamle Karin Aanonsen som tilbys vask bare en gang hver tredje uke:

– Byrådet øker antallet årsverk med 25 prosent, totalt 500 årsverk, i hjemmetjenesten innen utgangen av 2019. Samtidig har antallet eldre gått ned. Dermed blir det mulig å gi eldre faste hjemmehjelpere med bedre tid. Vi innfører også nye arbeidsmåter.

– Byråden skryter av økningen i antall ansatte, men det hjelper ikke når tjenesten ikke blir bedre, sier han.

Bakgrunn: Karin tilbys vask hver tredje uke

Redusert

De månedlige rapportene fra Helseetaten viser at antall timer hjemmetjenester i bydel Østensjø er redusert med 22 prosent mellom tilfeldig utvalgte måneder, august 2016 og august 2018. Gjennomsnittlig vedtakstid er redusert med 16 prosent og lå i august 2018 på 3,5 timer per måned. Hele Oslo sett under ett ser vi den samme trenden: kraftig nedgang.

– Så vil noen kunne hevde at det er økt satsing på hjemmesykepleie som kompenserer for denne nedgangen. Det er ikke tilfelle i Østensjø. I den bydelen er både antall mottakere og antall timer redusert, sier Stove Lorentzen.

– Byråden velger å legge skylden på sine forgjengere. Det er en ansvarsfraskrivelse. De rødgrønne har tross alt styrt i over tre år og tjenestene blir dårligere, sier han.

Stove Lorentzen synes det er trist at til tross for et historisk stort økonomisk handlingsrom klarer ikke byrådet å gi 84 år gamle Karin Aanonsen en verdig hverdag.

– Basert på hennes beskrivelse av de ansattes oppførsel, er jeg redd vi også må konkludere med at bydelen ikke klarer å kvalitetssikre den raske veksten i antall ansatte. Det er forstemmende å lese om den totale mangelen på høflighet og kompetanse hun har opplevd. At hun nå er fornøyd med tjenestene, fordi hun kjøper disse privat, av egne oppsparte midler, bør sette en støkk i det rødgrønne byrådet, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Får støtte

James Stove Lorentzen får støtte av bystyrekollega Aina Stenersen.

– Jeg reagerer kraftig på den uholdbart dårlige tilstanden for hjemmehjelp som Karin Aanonsen og andre eldre i Oslo får, som er så dårlig at de tilbys kun halvannen time hjelp hver tredje uke til å rengjøre toalettet og sengetøy. De eldre fortjener så mye bedre enn dette, sier Stenersen, som er fraksjonsleder for Frp i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Oslo Frp vil at kommunen skal kunne garantere en minstestandard på fire timer i måneden.

– Dette skal være en minstestandard for alle bydeler i Oslo. Den skal sørge for at både Karin og andre ikke skal havne i samme situasjon. Vi er helt enige med fylkesmannen i at dette er en helt uholdbar situasjon, sier Stenersen.

Hun er også opprørt over at det er forskjellige som kommer for å vaske hver gang, og at språket ofte er mangelfullt.

– Det er også en selvfølge at den ansatte som kommer hjem til eldre og skal utføre arbeid, kan godt nok norsk. Dersom det er ansatte som ikke behersker språket godt nok, må det pålegges norskkurs. Det samme kravet må stilles til både private og kommunale ansatte i hjemmetjenesten, og i andre omsorgstjenester i kommunen. Eldrebyråden har en fenomenal stor jobb foran seg her, avslutter Stenersen.

Les også: Ann-Karin (73) er én av 1.500 eldre som får hjelp til aktiviteter gjennom hjemmetjenesten