Nyheter

Mer penger til Halléngården

Riksantikvaren går inn med mer penger til oppussing av Halléngården, den markante treetasjes hjørne­­­bygningen på Olaf Ryes plass.

Dagsavisen har denne høsten og vinteren skrevet flere saker om konfliktene rundt gården, både selve bygårdens forfall, arvestriden og nyheten om at puben Ryes, i samme gård, måtte legge ned etter husleieøkning.

Nylig kunne Dagsavisen også melde at 1.813 personer hadde skrevet under på et opprop om å redde Halléngården på Grünerløkka fra forfallet.

«Kommunen henstilles om å snarest erverve eiendommen Thorvald Meyers gate 59 og ta over ansvaret for å bevare kulturminnet», er teksten som de nesten 2.000 som har skrevet under mener politikerne må ta stilling til.

Les også: Krever at kommunen redder Halléngården (DA+)

Gulv og fasade

Oppropet får neppe gjennomslag, men riksantikvar Hanna Geiran bekrefter nå at de har blitt enige med gårdeier Thorstein Thune om å gjøre gården klar for utleie.

– Vi har kommet til enighet med gårdeieren at vi gir et mindre beløp som skal gå til å bekoste rensing av fasaden, og blant annet legge nytt gulv inne i bygget. Hva som skal skje videre etter det er opp til gårdeieren selv.

Les også: Thorleif solgte Halléngården i 2002. Datteren mener han ble rundlurt (DA+)

Mindre sum

Riksantikvaren har tidligere brukt 5,2 millioner kroner for å hjelpe til med å reparere forfallet i bygården.

– Hvor mye penger blir gitt denne gangen?

– Det må vi gjøre et kostnadsoverslag før vi kan svare på. men det er en begrenset sum sammenlignet med midlene som ble gitt tidligere.

Les også: Spøkelseshuset på Olaf Ryes plass (DA+)

Interiøret

Gårdeier Thorstein Thune har tidligere sagt til Dagsavisen at det verneverdige interiøret har vært til hinder for utleie.

– Vil Riksantikvaren gå inn for endringer i interiøret slik at lokalet blir lettere å leie ut?

– Alt som er kulturhistorisk verneverdig skal tas vare på. Men legging av nytt gulv vil kunne bidra til å gjøre lokalet attraktivt for nye leietakere, sier Hanna Geiran.

– Fredningen er ikke til hinder for at gården kan leies ut. Det er viktig å ta vare på de kulturhistoriske verdiene når man gjør endringer i et fredet bygg.

– Når skal bygget stå klart?

– Igjen, det er opp til gårdeier å få inn ny leietaker. Men vi forventer at med de tiltakene vi skal bekoste vil det kunne skje i løpet av våren, sier Hanna Geiran.

Les også: Jubileum og gravøl for Ryes bar (DA+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: