Nyheter

Høyre eller venstre i gang- og sykkelveien?

Når du som gående i gang- og sykkelveien møter en syklist. Skal du da holde til venstre? Eller til høyre?

I Sverige gjelder nye regler på hvordan syklister og gående skal forholde seg til hverandre i kombinerte gang- og sykkelveier.

Gående til venstre. Syklister til høyre.

Det er for å minske forvirringen svenskene har gått til dette skrittet, skriver SVT nyheter Värmland.

– Fra og med mandag skal du gå på venstre side på felles gang- og sykkelbaner, slik at du møter syklistene og kan få øyekontakt, sier sykkelkoordinator i Karlstad kommune David Nordström til svt.se.

Les også: Frykt og frustrasjon i Dronning Eufemias gate

Råd

På nettsidene til Trygg Trafikk står det ingen ting om hvilken side syklist og fotgjenger bør møte hverandre. Men de kommer med dette rådet:

«På gang- og sykkelveier bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet».

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) har som fotgjenger vært borti et par tilfeller med syklister i gangfelt.

Hjertesukket har han delt på Twitter:

«Hva har skjedd med de på to hjul i Oslo? Har de fått så mange rettigheter at de har blitt helt konge? På Karl Johansgate sykler de som om sykkelen er stjålet. Denne uken er jeg påkjørt to ganger i fotgjengerfelt og en gang i kryss med grønn mann. Hjelpes!!!» skriver han.

– Det har vært der det er rødmerkede sykkelfelt. Bilistene har stoppet, men syklistene har ikke gjort det, sier Tage Pettersen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fysisk skille

– Jeg har bakgrunn som ordfører i Moss, og der skilte vi gang- og sykkelbanen fysisk med en liten opphøyning der det var mulig. Vi er opptatt av at flere skal gå og sykle fremfor å bruke bil, og alle parter må ta hensyn til hverandre. Der må vi bli flinkere, sier Pettersen.

– Dette er en interessant problemstilling, sier kommunikasjonssjef Roar Løkken i Syklistenes Landsforening (SLF) til Dagsavisen.

– På gang- og sykkelvei der det er få gående/syklende, fungerer regelverket i Norge trolig greit; syklende anbefales å holde til høyre, mens gående kan velge hvilken side de skal ferdes på. Men det blir interessant å se hvordan regelendringen vil fungere i Sverige. Vi er usikre på i hvilken grad barn vil kunne forholde seg til den nye regelen. Generelt er ikke SLF så fornøyd med kombinert gang- og sykkelvei. Når det blir en del gående og/eller syklende på en bestemt strekning, bør disse trafikantgruppene skilles slik at de har hver sin adskilte del av infrastrukturen, for syklende primært separate sykkelveier, sier Løkken.

Les også: Tuva tok på seg «gamlisdress»: Oslo rundt med grå stær og stive knær

– Dessverre uklare regler

– De nasjonale reglene for gang- og sykkelvei er dessverre uklare. I motsetning til fortau, hvor all ferdsel skal skje på de gåendes premisser, skal man på gang- og sykkelvei dele veien og sammen sørge for best mulig samspill. Vi oppfordrer syklister til å sykle på høyre side av gang- og sykkelvei, Liv Jorun Andenes i Oslo kommune.

Andersen er konstituert direktør for Sykkelprosjektet i kommunen
 
– Deler av sykkelveinettet består i dag av gang- og sykkelveier, men dette er ikke en løsning vi anbefaler i bygge mer av. Vi ønsker å prioritere adskilte løsninger, slik at det skal legges best mulig til rette for både gående og syklende. Separate sykkelveier som både er adskilt fra gående og annen trafikk gir økt trafikksikkerhet, og vil også komme de gående til gode, sier sykkeldirektøren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: