Nyheter

Graver opp Frognerveien for nye trikkeskinner

Oslos trikkenett må oppgraderes, og 11. oktober starter Sporveien arbeidet med å oppgradere trikkeinfrastrukturen i Frognerveien.

Første fase i arbeidet starter mellom Balders gate og Thomas Heftyes gate, og hele anleggsarbeidet i Frognerveien vil vare til sommeren 2019. Veien blir stengt for gjennomkjøring i denne perioden.

Les også: Sa ja til Frogner ishall

Synlig prosjekt

– Prosjektet innebærer nødvendig oppgradering av svært slitt infrastruktur og asfalt, forlengelse av Elisenberg holdeplass til 35 meter for å møte dagens krav, samt å justere sporvidden for å tilfredsstille dagens krav til avstand mellom trikker som møtes. I dag er det kun de eldste trikketypene, SL79, som kan kjøre i Frognerveien, og det gjør at driftsmulighetene er begrenset i Frognerveien. Alle trikker må kunne kjøre i Frognerveien, både italiatrikkene SL95 og etter hvert de nye trikkene, sier prosjektleder i Sporveien, Laila Nilssen.

Sporveien har bestilt 87 nye trikker, som skal settes i trafikk mellom 2020 og 2024.

Anlegget i Frognerveien ble lagt tidlig på 90-tallet og er modent for utskiftning. Infrastrukturen i Frognerveien er ved slitasjebristepunktet i tillegg til at det ikke er utført arbeid i gaten etter at krav i regelverket for trikk ble endret.

– Det er ikke til å stikke under en stol at anleggsperioden vil medføre noe støy og ulemper for dem som bor og ferdes i Frognerveien. Vi ønsker ikke å arbeide om natten, men noe nattarbeid må påregnes fordi noe må utføres mens trikken ikke er i drift, sier Laila Nilssen.

– Dette vil bli varslet i forkant, legger hun til.

Her skal det graves i første omgang.

Her skal det graves i første omgang.  Illustrasjon: Sporveien

Siden Elisenberg holdeplass skal forlenges, og dermed blir stengt, vil midlertidig holdeplass opprettes ved Nordraaks gate.

I alt 12 parkeringsplasser mellom Nordraaks gate og Tiedemanns gate  vil også fjernes. I dag er det veldig smale fortau flere steder i Frognerveien og Oslo kommune har for eksempel utfordringer med snømåking om vinteren. I tillegg er det problematisk for flere grupper å ferdes på så smale fortau som det er i dag, deriblant rullestolbrukere og de med barnevogn.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Møtekonflikter

– Arbeidet i Frognerveien er en liten del av en stor oppgradering i Oslo. Oppgraderingene er ikke først og fremst på grunn av nye trikker, men like mye at dagens trikker flere steder ikke kan passere hverandre, nye tekniske krav til sporavstand og generelt vedlikehold. Flere steder, som i Frognerveien, har trikkene møteforbud som vi nå bygger oss ut av, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Emilie Mejlænder.

Sporveien er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og samarbeider med Bymiljøetaten. Som ansvarlig for gjennomføringen, er Sporveien også ansvarlig for informasjon om prosjektet.

– I de siste månedene har vi hatt god dialog med naboer, næringsdrivende og bydelsutvalget i Frogner om prosjektet. Innspill fra de vi berører er veldig viktig for oss og mange har kommentert at Frognerveien er i dårlig forfatning i dag,» sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Vi sikrer selvfølgelig at næringsdrivende kan motta varelevering under anleggsperioden og at naboer skal få informasjon i god tid før oppstart. I mai holdt vi et informasjonsmøte i samarbeid med Frogner Bydelsutvalg, og i disse dager sendes det ut et skriv i posten til de som bor i nærheten av anleggsområdet. I tillegg kan man motta informasjon via nyhetsbrev under anleggsperioden,» sier Mejlænder.

Les også: Oslo-folk elsker trikken

Også Thorvald Meyers gate

Store deler av trikkenettet skal utbedres, og tidligere har infrastrukturen ved Grensen, Kirkeristen og fra Tinghuset til Holbergs gate blitt oppgradert.

I februar i fjor ble også Prinsens gate åpnet for trikken begge veier, og Trondheimsveien fra Skjelderupsgate til Storo er ferdig oppgradert.

Senere i år starter arbeidet i Thorvald Meyers gate. Kommunen vedtok trikkeprogrammet i 2015, og totalt skal sju milliarder kroner brukes, i dette ligger en kostnadsramme på 4,1 milliarder til de nye trikkene.

Les også: Med trikken inn i framtida