Nyheter

Derfor velger Dagsavisen å publisere hele varselet

Fem punkter begrunner avgjørelsen om å publisere hele varselet ledere i Utdanningsetaten leverte om byråd Inga Marte Thorkildsen.

Nyhetsredaktør i Dagsavisen Espen Løkeland-Stai.

Varslet fra flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo mot byråd kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV), markerte startskuddet for det som etter hvert er blitt en fastlåst, åpen konflikt mellom byrådet og etaten.
Varselet ble sendt 7. september, men bare utdrag fra det sju sider lange dokumentet har til nå blitt offentliggjort.

Her er hele varselet mot Inga Marte Thorkildsen!

Når Dagsavisen nå velger å publisere hele varselet, har det flere grunner:

1. Konflikten mellom Oslo kommune (først og fremst ved byråd Inga Marte Thorkildsen) og Utdanningsetaten i Oslo (først og fremst ved direktør Astrid Søgnen) inneholder påstander begge veier, som er helt eller delvis udokumenterte. Varselet i sin helhet gir offentligheten et bedre grunnlag for gjøre seg opp en mening om hold og troverdighet.

2. Påstandene mot byråd Thorkildsen i varselet varierer i alvorlighetsgrad. Det er av offentlig interesse å vise hvordan varslerne har vektet de overtrampene de hevder Thorkildsen har begått.

3. Konfliktens størrelse og de demokratiske, problematiske implikasjonene den har, gjør det nødvendig å gi offentligheten mest mulig informasjon.

4. Informasjonsbalanse. Dagsavisen kjenner til at for eksempel enkelte i bystyret har lest varslet, mens store deler av det ikke har det.

5. Denne debatten er viktig. Ikke bare for lederne i Oslo kommune, men også for alle elever, foreldre og lærere i Oslo. Det er de fleste av oss. Vi behøver muligheten til å sette oss inn i saken skikkelig.