Nyheter

– Vi skal snu et tankskip

På spørsmål om hun er fornøyd med endringsviljen i Utdanningsetaten svarer skolebyråden: – Det får vi komme tilbake til når vi skal gjøre opp status.

– Både jeg og byrådet er utålmodig for å få til en tillitsbasert ledelse og styring av Osloskolen og en bedre ytringskultur. Men det er naivt å tro at tunge trender og kulturer som har eksistert i flere tiår endres gjennom et enkelt vedtak, en instruks eller et dokument. Det er et tankskip som skal snus, fastslår Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

I gårsdagens Dagsavisen tok lederen av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, Eivor Evenrud (Rødt), et oppgjør med det hun oppfatter som manglende konkretisering av hvordan ledelsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune vil endre sin måte å styre skolene på – og gå fra kontroll til ledelse basert på tillit og åpenhet.

Les Rødt-toppens oppgjør her: – Dette kan du ikke være fornøyd med, Inga Marte!

– Ikke en fasit

– Skoledirektørens svar har en byråkratisk tilnærming til et problem hun knapt vil innrømme at eksisterer. Nok en gang legges det opp til at det er lærerne og skolen som skal endre seg, ikke toppledelsen i etaten, uttalte Evenrud, som viste til skoledirektør Astrid Søgnens innspill til videreutvikling av rammeverket for skolenes strategiske arbeid.

Thorkildsen vedgår at det ti sider lange dokumentet som er oversendt kultur- og utdanningskomiteen, ikke inneholder klare, konkrete forslag til hvordan etatsledelsen vil endre sin måte å styre skolene på, men sier likevel:

– Folk må heller ikke tenke at dette er fasit. Det er et første innspill med flere gode anslag. Så vil vi diskutere videre hva som skal tones opp og hva som skal tones ned, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Opplever du Eivor Evenruds kritikk som grunnløs?

– Jeg deler hennes utålmodighet og har jobbet med å få til endringer i måten Osloskolen styres på siden jeg ble byråd. Det samme gjorde min forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Dette arbeidet har vært et klart brudd med måten høyresiden styrte skolen på. Vi skal vekk fra «top down»-styring til å jobbe nedenfra og opp med ytringsfrihet og åpenhet. New public management med sine sterke styringsprinsipper står ikke like sterkt som før, men det tar tid å endre, fremholder Thorkildsen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Lederoppfølging

Tre og en halv måned er gått siden hun varslet at ledelseskulturen i Norges største etat skulle endres, for så å ta initiativ til en konferanse om ytringskultur i Osloskolen etter at debatten om fryktkultur og manglende ytringsklima hadde rast siden begynnelsen av mars.

– Jeg sa da, og gjentar nå, at jeg forventer en annen virkelighet ute i skolen mot slutten av dette skoleåret når vi skal arrangere en tilsvarende konferanse som vi gjorde i mai og gjøre opp status.

– At virkeligheten skal se annerledes ut er sentralt i lederoppfølgingen av Utdanningsetaten, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Utdanningsetaten har i samråd med Utdanningsforbundet laget et debatthefte om ytringskultur som skoler kan bruke for å diskutere tema. Byråden sier til Dagsavisen at hun kommer til å følge nøye med på hvordan dette blir mottatt ute i skolen, og hvordan lærerne føler de blir møtt. Også toppledelsen i Utdanningsetaten har fått ytringskultur på timeplanen dette skoleåret:

– Administrasjonen i Utdanningsetaten skal ha et tilsvarende opplegg internt. Hvis ikke ytringskulturen er god også der, risikerer vi å stagnere og sakke akterut. Og det vil vi jo ikke. Osloskolen skal være framoverlent, moderne og med evne til å fornye oss. Da må medarbeidernes initiativ bejaes og heies fram uten at de opplever at dette er et problem, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Torsdag skal kultur- og utdanningskomiteen avgjøre hvilke konklusjon som skal trekkes fra den åpne høringen om ytringsfrihet som ble holdt før sommeren, og vurdere hvordan tema for høringen eventuelt skal følges.

Les også: Johanna Engen får beholde leiligheten: – En lang og seig kamp er over

Nyeste fra Dagsavisen.no: