Nyheter

Bestiller 3.500 vannkarafler for å markere Oslo som miljøhovedstad

Slik skal Oslofolk bli oppmerksomme på springvannets verdi. – Helt tullete, mener Rødt.

Oslo skal være europeisk miljøhovedstad i 2019. Og kommunen har allerede fått mye kritikk for pengebruken. «Vanvittig pengebruk» og «helt meningsløst» har vært karakteristikkene fra Høyre. Også Rødt protesterte da det i forrige uke ble kjent at bare festene kommer til å koste skattebetalerne rundt ti millioner kroner.

LES OGSÅ: Feirer miljø-Oslo med åpningsfest til fire mill.

Men det skal ikke bare festes, når Oslo skal markere seg. Året skal også feires med splitter nye vannkarafler.

I en anbudskonkurranse publisert på nettstedet Doffin, inviterer Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune leverandører til å komme med tilbud på design og produksjon av 3.500 vannkarafler som skal brukes til å markere miljøhovedstadsåret.

Men hvorfor?

Den viktigste naturressursen Oslo forvalter er jo vann. Så vi tenkte vi må gjøre noe for å gjøre folk oppmerksom på vannets verdi, forklarer Trond Borge Ottersen.

Ottersen er kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og forteller at dette ikke er første gang Oslo kommune legger innsats i å få laget en karaffel. I 2014 produserte de en som ble brukt blant annet på restaurantene Villa Paradiso og Kafé Engebret i Oslo. Målet var å få folk til å drikke springvann, i stedet for å kjøpe vann på flaske.

Det var en fin måte å få oppmerksomhet om noe folk ikke tenker så mye på, sier han.

Ifølge Kampanje brukte Oslo i 2014 rundt to millioner kroner på en kampanje for Oslo-vannet. Pengene gikk blant annet til kommunikasjonsbyrået Nucleus, og til kjøp av reklameplass.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Flaskevann-drakt

Nå vil ikke Ottersen si hvor mye karaflene skal koste. Når prosjektet er ute på anbud, så vil jo prisen avgjøres av tilbudene de får fra forskjellige leverandører. Men han presiserer at det denne gangen ikke er en del av en kampanje, som i 2014.

Hvorfor akkurat karafler?

Vi vil ikke ha bare mugger, for vi vil sette kranvannet vårt inn i flaskevann-drakt, sier han.

Målet er å tilby et alternativ til flaskevannet man kan få i fine flasker på ditto fine restauranter.

Ottersen forteller at Kafé Engebret og Villa Paradiso kan være bra steder å begynne denne gangen også, men han håper på å få samarbeid med flere restauranter. Ett krav har kommunen: Samarbeidspartnerne skal ha fokus på å være miljøvennlige. De skal ikke selge vanlig vann på flaske.

Større utslipp

En liter flaskevann skaper betydelig mer CO2-utslipp enn en liter kranvann, sier han.

Men dere skal jo produsere flaskene også, da? Vil dette prosjektet netto senke CO2-utslippene i verden?

Det er utrolig vanskelig å måle. Å regne ut.

Men er det da noen vits?

Ja. Hvis man i Norge begynner å drikke vann fra gjenbruksflasker i stedet for å drikke flaskevann, så er det åpenbart at det vil ha stor betydning, sier han.

Ifølge Ottersen gir bruk av flaskevann 900 ganger høyere CO2-utslipp enn springvann.

I et anbud av denne typen skal det benyttes noen forhåndsdefinerte tildelingskriterier. Altså hva kommunen vil legge mest vekt på når man bestemmer seg for hvilket tilbud man skal velge.

Her har kommunen bestemt at kvalitet skal telle 50 prosent. Miljø, altså utslipp av CO2, skal telle 30 prosent, og pris skal telle bare 20 prosent. Både fast pris for designarbeidet av karaffelen og en enhetspris per karaffel teller med.

LES OGSÅ: Oslo blir Europas miljøhovedstad

– Helt tullete

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud

Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, har tirsdag stilt spørsmål til byråd Lan Marie Nguyen Berg om pengebruken i forbindelse med miljøhovedstadsåret.

Der trekker hun fram vannkaraflene, men også en annen bestilling som Bymiljøetaten har gjort: Utstillingsrigger til en totalverdi på fire millioner kroner. Også disse skal «synliggjøre Oslo som miljøhovedstad»

Evenrud stiller blant annet spørsmål om hvorvidt Oslo kommune ikke allerede har vannkarafler i dag.

«Hvis Oslo kommune eier vannkarafler pr. i dag, vil det ikke være mer miljøvennlig å benytte dem man har istedenfor å produsere nye», spør Rødt-politikeren, muligens med en anelse sarkasme.

– Jeg prøver å advare byrådet mot å bruke for mye penger på rene stunts, reklame og profilering sier Evenrud til Dagsavisen.

– Jeg synes dette er helt tullete, sier hun.

Evenrud mener det er lite trolig at innbyggerne kommer til å bli mer engasjert i miljøarbeid på grunn av de nye karaflene.

Hun er også kritisk til bestillingen av utstillingsrigger.

– Jeg synes det høres ut som veldig mye penger på å synliggjøre at vi er en miljøhovedstad. Det er merkelig at man er så godt i gang med reklame og selvskryt allerede, sier hun.

Les også: Mosaikkmysteriet ved Akerselva

Nyeste fra Dagsavisen.no: