Nyheter

Krever eget slagmottak i Oslo: – Oppsiktsvekkende at det ikke er på plass

For seks år siden tok stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) sist opp spørsmålet med å få et felles slagmottak i Oslo. I dag spør han helseministeren om hvorfor dette ikke er på plass.

I forrige uke hadde Dagsavisen et oppslag om hvordan 19 år gamle Johanne Hemnes ble en kasteball mellom sykehusene da hun fikk slag for drøyt ett år siden.

Det fikk Jan Bøhler til å reagere.

Les også: Overlege: Vi tror hjerneslag er en mannssykdom. Faktum er at det rammer flest kvinner. Og det skyldes hjertet.

Lite skjedd

– Jeg satt i helse- og sosialkomiteen på Stortinget fra 2005 til 2009, hvor jeg også var engasjert i dette. Sist jeg tok opp problemstillingen med hvorfor Oslo ikke har et eget slagmottak, var med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i 2012. Det var dengang bred enighet på Stortinget om at dette måtte på plass. Her har det skjedd for lite, sier Jan Bøhler til Dagsavisen.

– Det er oppsiktsvekkende at Oslo, hvor det er kortest avstand mellom sykehusene, ligger i bunnsjiktet for hvor fort pasientene får behandling. Det er et alvorlig problem, sier han.

I dag tar Bøhler opp spørsmålet med helseminister Bent Høie (H) i Stortingets spørretime.

«Trass i korte avstander ligger tre av Oslo-sykehusene i bunnsjiktet når det gjelder andelen pasienter med hjerneinfarkt som er innlagt fire timer etter symptomer. Mens landsgjennomsnittet er på 42,1 prosent., ligger f.eks. Lovisenberg på 29 prosent., jf. Norsk hjerneslagregister. En hovedgrunn til dette er at det ofte kan være uklart for helsepersonell hvor pasienten skal. Ethvert tidstap her kan koste liv eller føre til store skader på pasienten.

Vil statsråden påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo?»

– Jeg håper å få et positivt svar på dette. Jeg regner med at han er like bekymret som meg, og at han skjønner hvor mye tid har å si for slagpasienter. Oslo må få et felles mottak, hvor slagpasienter kjøres direkte for diagnose og behandling. Og ikke slik som nå, hvor lokalsykehusgrensene avgjør hvor ambulansen tar deg, sier Bøhler.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap).

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap). Foto: Aslak Borgersrud

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

15.000

Hvert år får om lag 12-15.000 personer i Norge hjerneslag. Ved hjerneslag er tidsfaktoren kritisk, mer kritisk enn ved hjerteinfarkt. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter.

– Christian Georg Lund, fagansvarlig overlege for slagbehandling ved OUS Rikshospitalet, er sterkt kritisk til hvordan slagbehandling i Oslo er organisert.

– Ambulansene kjører daglig pasienter med blålyset på mellom sykehusene mens hjernecellene dør. Jeg behandler selv pasienter med store hjerneskader som potensielt kunne ha vært forhindret, sier han i en mail Dagsavisen har fått fra byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: