Nyheter

Koret er reddet – Kigo fikk penger likevel

I slutten av november stod Kigo i fare for å bli nedlagt. Men nå er moll snudd til dur for koret. De får likevel nok økonomisk støtte til å opprettholde driften.

Kigo, eller Kultur I Gamle Oslo, organiserer musikk-klasser, biblioteklek, dramaklubb, dansekurs. Og koret Crescendo, som har gitt ut plate og hver eneste uke samler nær 80 barn i Gamlebyen. Splitter pine gratis for alle som deltar.

Bakgrunn: Dette koret kan stilne til jul

Får støtte

I slutten av november fikk barn og foreldre nyheten om at hele Kigo kan bli nedlagt. De har nemlig ikke penger til å drive videre.

Sjokk og vantro, lykke og gledesdans da barn i Crescendo barnekor fikk vite at KIGO er redda. Med ekstrem kampvilje fra barn, foresatte, lærere og andre i den eminente Aksjonsgruppa, samt velvilje fra Gamlebyen skole og tillit fra Bydel gamle Oslo, er vi nå sikret fram til sommeren. Forslaget fra Ap, Sv, MdG og Rødt gikk gjennom med støtte fra alle partier i BU i går, skriver Kigo på sin Facebook-side.

 – Det vi synes er veldig bra er at bydelen snur seg så raskt og at de ser verdien av Kigo, selv om det ikke er en offentlig tjeneste, sier lederen i Gamle Oslo MDG, Asbjørn Aas til Dagsavisen.

MDG krevde en million kroner i støtte, men endte opp med 625.000 kroner.

– Det ble en delseier.  Denne saken var så viktig for MDG, at vår nestelder i BU Gamle Oslo, Viktor Rakov Gjengaar, satte sin stilling inn på dette. Heldigvis blir han sittende, sier Asbjørn Aas.

–  Kigo er et alternativ for barn uansett bakgrunn. Selv om de har fått avslag  på støtte fordi de har en høy andel fra resurssterke familier. De driver etter en modell som er god, sier Asbjørn Aas.

Kigo drives i dag av Kaja Vardøen og Sara Lydiksen. Begge er lærere på Gamlebyen skole, men organiserer Kigo på fritiden og mellom slagene. Det har vært mulig på grunn av fødselspermisjoner, studielån og reduserte stillingsbrøker på skolen. Men etter jul er det slutt, om ikke bydelen greier å hoste opp noen penger til drift.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ansvar

– Vi har ikke hatt hjerte til å slutte selv om vi ikke har fått pengene vi har søkt om. Men nå må vi sette en grense, vi kan ikke ta dette ansvaret på våre skuldre lenger, sa Kaja Vardøen til Dagsavisen i november.
Nå kan de synge julen inn med glede.