Nyheter

Blir bedt om å punge ut

Mens utfordringene i Osloskolen har vokst, har regjeringen år for år krympet bevilgningene til områdesatsing som skulle styrke barns oppvekstvilkår. – Oslo trenger en oslovennlig regjering, sier hovedstadens skolebyråd.

Bilde 1 av 2

– Oslo trenger en oslovennlig regjering. Høyre/Frp-regjeringen har redusert statens bidrag i Groruddalssatsingen med 100 millioner kroner så langt. De er langt unna hva den rødgrønne regjeringen leverte, fastslår Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Når hun i dag møter konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H), justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til et hastemøte sammen med 16 andre skole-, politi- og justistopper i Kunnskapsdepartementet, er det for å diskutere situasjonen i Osloskolen.

Initiativet ble tatt av Asheim selv etter at rektor på Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, for to uker siden sa til Dagsavisen at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø etter flere alvorlige episoder med vold og trusler den siste tida.

– Vi skal snakke om skolemiljøet, tryggheten og læringsmiljøet for elever og ansatte ved enkelte videregående skoler i Oslo. Vi skal bli orientert om situasjonen og snakke om hvordan vi kan bistå hverandre for å bedre den, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Flere voldsanmeldelser

Det er et møte skolebyråden i Oslo ser fram til. Samtidig mener hun det ikke er til å legge skjul på at regjeringens politikk de siste årene har gjort det vanskeligere å løse utfordringene i hovedstaden:

– I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen, har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør, og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, påpeker Tellevik Dahl.

I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

Nylig meldte VG om en økning i politianmeldte tilfeller av vold og trusler i den videregående skolen i Oslo. Mens det for hele 2015 ble anmeldt 21 slike forhold, var det tilsvarende tallet for 2016 økt til 47.

Ifølge Asheim er utviklingen en del av et større bilde:

– Dette er en sak som ikke bare handler om Stovner videregående. Vi har sett eksempler på det i andre fylker også. Vi ser at mange unge sliter i skolen, og dette kan være et rop om oppmerksomhet og hjelp, uttalte Asheim til Utdanningsnytt for noen dager siden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kutt på kutt

Ved oppstart av Groruddalssatsingen i 2007, delte Oslo kommune og staten utgiftene likt mellom seg og spyttet inn 50 millioner kroner hver. I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.

Siden budsjettåret 2015 har den blåblå regjeringen kuttet bevilgningene massivt, til 33,3 millioner kroner i 2017 – som er den laveste statlige innsatsen siden Groruddalssatsingen startet for ti år siden.

Før stortingsvalget lovet Regjeringen at den vil inngå en ny avtale om områdesatsing i Oslo Sør.

– Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), som likevel ikke ville si hvor mye penger regjeringen vil gå inn med. Svaret kommer trolig i morgen når regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2018.

I Oslo har byrådet i sitt 2018-budsjett bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.

– Jeg utfordrer regjeringen til å bli med på samarbeidet og matche byrådets bevilgninger. Dette er en historisk mulighet for en borgerlig regjering til å vise at de tar fattigdom, integrering og ulikhet like alvorlig som vi i det rødgrønne byrådet gjør, sier Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl.

Les også: Bruker 15 millioner på åtte skoler som sliter

Klar forventning

Leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, har følgende budskap til skoleministeren:

– Jeg håper regjeringen følger opp med midler til Oslo sør slik de har lovet. Dette er ikke et isolert problem med en isolert løsning. Det er nødvendig å tenke bredt.

– Vi har en klar forventning om at regjeringen bevilger penger til flere helsesøstre, skolepsykologer og miljøarbeidere i statsbudsjettet. Et sterkt team rundt elevene gir resultater, sier Rahman Chaudhry, som får støtte fra Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo:

– Jeg ser fram til en god dialog som tar høyde for at det er ulike, komplekse og bakenforliggende årsakssammenhenger til hvorfor Oslo har havnet i denne situasjonen. Det er viktig å jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt for å finne løsninger, understreker hun.

– Problemene er et resultat av en større samfunnsutvikling der regjeringen åpenbart må ta ansvar. Jeg forventer at det legges penger på bordet til dette arbeidet i statsbudsjettet, sier Aina Skjefstad Andersen i Udanningsforbundet.

Les også: Refser ministeren

Vold i skolen

* Dagsavisen har gjennom en serie artikler rettet søkelys mot vold, trusler og kriminell aktivitet i Osloskolen.

* Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim har innkalt til krisemøte om situasjonen etter at det toppet seg på Stovner videregående skole rett før høstferien da rektor Terje Wold varslet om at han ikke lenger kunne ta ansvar for elevenes og lærernes sikkerhet.

Til stede på dagens toppmøte i departementet er 20 skole-, politi- og justistopper. Også Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er representert foruten Politidirektoratet samt FAFO-forsker Jon Horgen Friberg.