Nyheter

Oslo får to barnehageopptak

Byrådet foreslår å innføre to barnehageopptak i Oslo fra neste år.

Oslo har i dag bare ett barnehageopptak i året. Neste år blir det imidlertid to søknadsfrister for barnehageopptak: 1. mars og 15. august. Beskjed om man har fått barnehageplass skal gis fortløpende etter at søknadsfristene er ute.

Det rød-grønne byrådet gjennomfører dermed punktet som sto aller øverst på listen over barnehagetiltak i byrådserklæringen som ble lagt fram etter kommunevalget i 2015.

– Det er tidlig å søke barnehageplass 1. mars for de som har barn født sent på høsten. Barnet er på det tidspunktet fire eller fem måneder og det er lenge til barnet skal begynne i barnehage. Byrådet vil gi foreldre og foresatte ro i denne viktige tiden, og foreslår derfor å innføre et opptak nummer to på høsten, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Om du skulle glippe på søknadsfristen, er ikke alt håp ute. Byrådet opplyser at søknader som mottas etter opptaket, skal vurderes fortløpende.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Får fortrinnsrett

Oppvekstbyråden peker også på at antall barn av flyktninger i Oslo øker, og understreker at de har et særlig stort behov for å få barnehageplass så fort som mulig. Derfor foreslår byrådet at barn av flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn til barnehagen.

– Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn, sier Tellevik Dahl.

Vil opp fra jumboplass

Punkt to på den nevnte barnehageløftelista i byrådserklæringen til Ap, MDG og SV var å øke kapasiteten i Oslo-barnehagen med minst 3.000 plasser. Den jobben pågår, og fortsetter neste år, ifølge oppvekst- og kunnskapsbyråden.

– I 2017 og 2018 får Oslo 25 nye barnehager. Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo opp fra jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen i Norge, sier Tone Tellevik Dahl.

Nyeste fra Dagsavisen.no: