Nyheter

Overtok staller og kaserne

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la drøyt 338 millioner skattekroner på bordet, og kjøpte Myntgata 2 fra Forsvarsbygg for takst. I går fikk han og byråd for utvikling, Hanna Marcussen (MDG) nøklene til bygget.

Bilde 1 av 10

– Det gamle byrådet var opptatt av å selge vekk eiendommer. Vi er opptatt av å kjøpe tilbake, sier Raymond Johansen til Dagsavisen, og kikker rundt på området han nettopp har kjøpt av Haakon Øberg, direktør for eiendomsstyring i Forsvarsbygg.

Oslo kommune var den eneste offentlige instansen som var interessert i å kjøpe bygget, og fikk tilbud om å kjøpe den til takst.

Selv om bruken av området ikke er konkretisert og bestemt, har byrådet drømmer og ønsker.

Les også: Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet

Skole

– Vi håper å få en videregående skole hit, og også en barnehage. Vi har ikke bestemt hva det skal bli her, men ønsker en kombinasjon av flere ting. Det vi er opptatt av er at området skal være bra for bylivet i Kvadraturen, sier Hanna Marcussen. Andre har tatt til orde for boliger i Kvadraturen.

– Vi ønsker noe som skaper heldøgnsliv. I dag er det mange som opplever Kvadraturen som litt øde og skummelt på kveldstid, sier hun.

– Vi har hele tida hatt en tett dialog med byantikvaren. Og selv om mye er fredet, er det ulike fredningsgrader, sier byråden.

De har siden det ble kjent at Oslo kommune kjøpte området fått en rekke henvendelser fra både private bedrifter og organisasjoner som ønsker å være med.

– Vi har satt ned en gruppe som skal se på de ideene om hva området kan brukes til, sier byrådslederen.

Kommentar: Klingende mynt-gata

– Dette er et fantastisk område, med et enormt potensial, som vil bety mye for byen, sier byrådslederen, før han må stikke for å rekke Arbeiderpartiets valgkampåpning på Blå ...

«Myntgata 2 ligger sentralt i bydel Sentrum i Kvadraturen i Oslo, men samtidig noe tilbaketrukket fra trafikk og folkemasser. Kvartalet føyer seg inn i Kvadraturens gatestruktur og danner overgang mellom Kvadraturen, Kontraskjæret/Rådhusplassen og festningsområdet», sto det i salgsannonsen for eiendommen, som er på nesten 13 mål.

Kvartalet består av fem bygninger omkring et gårdsrom som er avstengt med gjerder.

Miljødepartementet hadde i mange år sine lokaler i Myntgata  fram til 2013.

Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt rundt 12.000 kvadratmeter. Alle er ført opp i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett fra den såkalte «tyskerbrakka» som ble ført opp i 1949, er alle bygningene fredet.

helt fram til etter andre verdenskrig var hester en viktig del av forsvaret, og både kavaleriet og infanteriet hadde store staller i hver sin ende av Kvadraturen.

Bygget mot Myntgata, var brukt som kaserne for militære avdelinger.

Storting

– Selv om mye er fredet, så er det mange muligheter her, sier byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

– Da Storingen skulle bygges, ønsket politikerne at Stortinget skulle bygge her. Men forsvaret sa nei, og de måtte lete etter andre områder å bygge, sier byantikvaren.

Det eneste som ikke er fredet er de gule tyskerbrakkene som ligger ut mot Rådhusgata.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det er her det eventuelt vil komme nybygg, sier byråd Marcussen til Dagsavisen.

Midt i kvartalet ligger parken, som er åpen, men likevel ukjent for folk flest.