Nyheter

Venstre vil øke ovnstilskuddet

I dag kan man få inntil 6.000 kroner i støtte, om man bytter ut den gamle vedovnen. Venstre vil øke støtten til 8.000.

I dag er det 150.000 husstander i Oslo som fyrer med ved og vedfyring er en kilde til svevestøvforurensing.

– Vi har ingen register over hvor mange gamle ovner som finnes i Oslo. Mange bytter også ut ovnen uten å søke støtte, så det vil være vanskelig å gjøre et anslag her, sier energirådgiver i Klimaetaten, Kia Kriens Haavi til Dagsavisen.

Oslo kommune startet med tilskudd i 1998, og siden har rundt 10.000 fått støtte til å bytte ut gamle ovner med nye og rentbrennende.

Les også: Fyr med hodet

Økning

I januar 2015 ble tilskuddet doblet fra tre til seks tusen kroner.

– Det var en økning på 25 prosent fra 2015 til 2016. Hvis du sammenligner søknadene fra 2014 med 2016, har antallet mer enn doblet seg (cirka 670 mot cirka 1.500). Det viser at kampanjen har fungert, sier hun videre.

Hittil i år har 82 husstander fått tilsagn om støtte, mens i overkant av 30 er under behandling.

– Noen har også søkt om tilskudd til bytte av mer enn en ovn, sier energirådgiveren.

Alle vedovner det kan søkes om støtte til utskifting til er fra før 1998, noe som er et krav.

– Dette var noe det borgerlige byrådet innførte. Vi foreslo under budsjettbehandlingen i høst å øke støtten til 8.000 innfor Ring 3, men ble ikke hørt da. Nå tar vi opp forslaget på nytt, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby, til Dagsavisen.

– Vi vil også ha samme beløpet for dem som bor utenfor Ring 3. Lufta lar seg ikke påvirke av veinumre, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Evalueres

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), kan vedta en økning, uten å gå gjennom bystyret.

– Det stemmer det, sier byrådssekretær Anja Bakken Riise (MDG) til Dagsavisen.

– Det har hatt stor effekt å øke støttebeløpet til 6.000 kroner og derfor har vi bestemt at dette også skal være støttesatsen for 2017. Fagfolkene mener satsen nå er såpass høy at en ytterligere økning ikke vil føre til at flere bytter vedovnen, men at det er bedre å sikre at flere får støtte, sier hun.

Tom Vestreng

Journalist