Nyheter

Flere får spre asken

Ikke alltid samsvar mellom avdødes ønsker og de etterlattes behov for en grav å gå til, forteller Jan Willy Løken ved Jølstad begravelsesbyrå.

I alt 1.310 personer her i landet fikk i 2016 innvilget søknaden om å få spre asken når de dør. Det er 32 prosent flere enn i året før. I Oslo og Akershus ble 116 søknader innvilget, skriver avisa Dagen.

Det var først i 2012 at Kirkemøtet vedtok å tillate kirkelig deltakelse ved gravferder med askespredning. Det er Fylkesmannen som behandler søknader om askespredning.

Usikre tall

– Vi opplever at det er ganske stabile tall. Både i 2015 og i 2016 var det rundt to prosent av dem som var i kontakt med oss som ønsker askespredning, sier administrerende direktør Jan Willy Løken i Jølstad begravelsesbyrå til Dagsavisen.

Han tar samtidig høyde for at pårørende kan ha valgt å kremere og spre asken til sin avdøde etter at de har vært i kontakt med begravelsesbyrået, slik at det er en viss usikkerhet rundt tallene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ulike motiver

Det er i utgangspunktet personen selv som skal søke om askespredning, slik at dette kan være klart når vedkommende dør, og det er ikke nødvendigvis samsvar mellom innvilgede søknader og faktisk utførte askespredninger, forteller Jan Willy Løken. Hovedgrunnen til det er altså at mange kan ha søkt, som fremdeles er i live.

– Det kan også skje at de etterlatte ikke ønsker å etterkomme avdødes ønske, enten det er askespredning eller nedsetting av urne på en minnelund. Det kan være ulike motivasjoner for ønsket, som at man ikke vil være til bry, men etterlate kan komme til at de ønsker å ha en grav å gå til. Samtidig står det i gravferdsloven at gravferd skal skje i tråd med avdødes religion og overbevisning, sier Løken.

Les også: Bruker internett til å dele sorgen